1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Gigantyczna wytwórnia zielonego wodoru powstanie na Żuławach

Gigantyczna wytwórnia zielonego wodoru powstanie na Żuławach

Na Żuławach powstanie gigantyczna wytwórnia zielonego wodoru. Inwestycja będzie składała się z farmy wiatrowej o mocy około 400 MW, farmy fotowoltaicznej 800 MW, magazynów energii, elektrolizerów oraz infrastruktury towarzyszącej.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Zielony wodór oraz ciepło

Planowania inwestycja to projekt grupy kapitałowej Green Capital S.A., która rozpoczęła działalność w sektorze OZE już w roku 2008 od projektowania i budowy farm wiatrowych. Inwestycja na Żuławach będzie produkowała około 2,2 mln MWh rocznie, a co za tym idzie ekwiwalent tej ilości energii w postaci paliw alternatywnych w tym zielonego wodoru oraz ciepła (odejmując energię potrzebna na przeprowadzenie procesów technologicznych). Ilość wytwarzanej energii będzie około 10 razy większa od obecnie największej polskiej farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 200 MW zlokalizowanej w Zwartowie.

Ciepło produkowane w procesie uzyskiwania wodoru może być zagospodarowane przez aglomerację trójmiejską i ogrzewać mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz być wykorzystane do różnych procesów technologicznych.

Warianty wykorzystania zielonej energii

Obecnie trwają analizy różnych wariantów wykorzystania zielonej energii która będzie produkowana. Green Capital S.A. posiada już między innymi zakontraktowane lokalizacje pod turbiny wiatrowe z korzystnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opracowania planistyczne i środowiskowe oraz lokalizacje pod farmę fotowoltaiczną. Prowadzi też rozmowy z potencjalnymi dostawcami technologii, oraz analizuje przedsięwzięcie pod kątem logistycznym.

Jesteśmy przekonani co do obecnego kształtu projektu oraz jego lokalizacji. Energia produkowana będzie głównie z energii wiatru, a Żuławy są pod tym kątem jednym z najlepszych miejsc w Europiemówią przedstawiciele firmy.

Dla porównania koszt wytworzenia podobnej ilości energii z planowanych farm wiatrowych na morzu będzie o kilkadziesiąt procent wyższy, a obecnie pracujące elektrownie węglowe w Polsce produkują prąd kosztem wyższym o nawet 250-300% od planowanej przez nas inwestycji.

Planowane elektrownie wiatrowe już po 7 miesiącach pracy wytworzą więcej energii, niż potrzeba na ich wyprodukowanie, a około 90% materiałów z jakich będą zrobione w pełni będzie nadawać się do recyklingu, pozostałe 10% też będzie mogła być użyta, ale już z bardziej zawężonym zastosowaniem.

Fot.: Farma PV Biskupiec, jedna z już powstałych realizacji Green Capital S.A.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.