Holendrzy rozpoczynają aukcje OZE bez dopłat

Jak poinformowało holenderskie ministerstwo ekonomii, 15 grudnia tego roku zostanie otwarty przetarg na energię z farm wiatrowych Hollandse Kust Zuid 1 oraz 2. Przetarg potrwa do 21 grudnia. Łączna moc tych instalacji wiatrowych to 700 MW.

Każdy stający do przetargu zostanie oceniony przez komisję w szeregu zakresów: doświadczenia w realizacji projektów, jakości dotychczasowych realizacji, możliwości etc. Oferta która uzyska najwięcej punktów wygra.

Więcej informacji na temat przetargu przedstawiciele ministerstwa udzielą w listopadzie na specjalnym spotkaniu w Utrechcie. Ministerstwo poinformuje wówczas o dokładnych zasadach przyznawania punktów podczas oceny oferentów.

Fotowoltaika od Columbus Energy