Hydroelektrownia

Hydroelektrownia – elektrownia wodna, zamienia się w niej energię wody w energię elektryczną.