Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

III edycja Kongresu ESG Polska Moc Biznesu już w grudniu!

III edycja Kongresu ESG Polska Moc Biznesu już w grudniu!

Przed nami Kongres ESG Polska Moc Biznesu. To już III edycja, która odbędzie się 4 grudnia 2023 na PGE Narodowym w Warszawie. Cenieni eksperci ze świata biznesu, NGO’s oraz przedstawiciele środowisk akademickich i administracji spotkają się po raz kolejny, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami w duchu idei ESG.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Wspólnie dla lepszego świata

Celem Kongresu ESG Polska Moc Biznesu jest jak optymalizacja wykorzystania zasobów, możliwości
i perspektyw, które pozwalają działać w duchu odpowiedzialności biznesowej, zrównoważonego rozwoju
oraz świadomej transformacji. To kolejna okazja do wzajemnego dialogu między przedstawicielami kadr
kierowniczych, środowisk akademickich, NGO’s oraz administracji centralnej i samorządowej. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia odniosła duży sukces, uzyskując 2 mln dotarcia dzięki kampanii OOH i zasięgu na poziomie 25 mln odbiorców.

Dziś firmy, zwłaszcza te największe, wyróżnia silne nastawienie na działania prospołeczne. Stają się
one liderami, którzy oprócz swojego core biznesu zajmują się projektami, z których korzysta społeczeństwo. Odpowiedzialny mecenat różnych sfer życia społecznego to dziś wizytówka każdej poważnej firmy

mówił gość ubiegłorocznej edycji wydarzenia, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego S.A., Olgierd Cieślik.

Z tego tytułu Polska Moc Biznesu już po raz trzeci połączy wybitnych gości, ekspertów działających
w duchu idei ESG oraz uczestników, stając się przestrzenią do wymiany doświadczeń, inspiracji i zdobywania nowej wiedzy opartej o innowacyjne rozwiązania tworzone dla środowiska, społeczeństwa i sektora gospodarczego.

Sukces łatwo jest osiągnąć, dużo trudniej go utrzymaćkomentuje gość poprzedniej edycji,
sportowczyni, inwestorka i przedsiębiorczyni, Ewa Chodakowska.
Namawiam wszystkich do autentyczności, bądźcie sobą w biznesie, zaufajcie sobie. Życzę Wam dużo poczucia, że razem możemy więcej.

PMB baner www 800x600 1

Trzy sceny w myśl idei ESG

Po raz kolejny prelegenci, goście i uczestnicy spotkają się w ramach trzech segmentów, z których każdy  będzie odpowiadał poszczególnym scenom tematycznym. Dyskusje i spotkania będą toczyć się w obrębie  trzech filarów odnoszących się do idei ESG.

Eksperci poruszą tematykę związaną m.in. z redefinicją motoryzacji, energetyką, gospodarką obiegu  zamkniętego, work-life balance, zrównoważonym budownictwem czy rolą sztucznej inteligencji w biznesie i codziennym życiu. III Edycja Kongresu ESG odbędzie się w innowacyjnej przestrzeni PGE Narodowego w Warszawie.  

Ekologiczna Polska – pytania o klimat i surowce naturalne

Realizując ideę ESG, eksperci z związani z sektorem środowiska naturalnego poruszą tematy związane  z dostawami energii i wody czy gospodarowaniem odpadami. W ramach prowadzonych dyskusji możliwe  będzie poszukanie odpowiedzi na pytania o to, czy cele klimatyczne mogą wspierać zrównoważony rozwój  kraju lub jak w świadomy sposób obniżać zużycie surowców naturalnych. Scena związana z dziedziną ekologii stanie się także przestrzenią do eksperckich dyskusji m.in. w temacie bezpieczeństwa dostaw żywności, energetyki wiatrowej czy zrównoważonego zakupu usług transportowych. 

Work-life balance, zdrowie publiczne i samorządy, czyli moc społeczna

Kolejna scena to okazja, by spojrzeć na odpowiedzialność społeczną w wielu nowych kontekstach.  Dyskusje i debaty będą toczyć się w ramach filaru Moc Społeczna, a zaproszeni goście podejmą m.in. tematykę  work-life balance czy aktywności fizycznej. Spotkania prowadzone w tej sekcji będą także przestrzenią  do przybliżenia wyzwań stojących przed branżą farmaceutyczną i medyczną. W duchu wzajemnego szacunku  i równowagi skupią się również na sile małych ojczyzn i lokalnego kapitału, a także na problemach wynikających  ze społecznej odpowiedzialności oraz nierówności płci. 

Wpływ biznesu a finansowanie zrównoważonego rozwoju  

Ostatni z filarów odnoszący się do idei ESG skupi się na poruszeniu istotnych trendów i innowacji  w zakresie gospodarki. Zaproszeni do debat i paneli dyskusyjnych goście poruszą tematy związane  z finansowaniem zrównoważonego rozwoju i budownictwa. Sekcja ta stanie się także przestrzenią  do poszukiwania odpowiedzi na pytania o szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem Sztucznej  Inteligencji, przywództwem w dobie ESG i local contentem. 

Uczestnicy III edycji Kongresu Polska Moc Biznesu będą mogli wziąć udział w różnych formatach – od debat i dyskusji przy okrągłych stołach, po power speechs i Key Notes, czyli wystąpienia inspirujących  postaci publicznych. Nazwiska prelegentów poznamy w kolejnych tygodniach, jednak Organizatorzy już teraz  zapewniają, że uczestnicy mogą liczyć na udział wybitnych gości. 

Gala nagród „dna – bo pomaganie mamy w genach”

!  Wydarzenie zwieńczy Gala Polskiej Mocy Biznesu, podczas której wręczone zostaną nagrody  przeznaczone dla laureatów konkursu „DNA – BO POMAGANIE MAMY W GENACH”. Trójkę finalistów w każdej  z trzech grup wyłoni konkursowe jury. Decydujący głos zyskają także internauci, którzy będą mogli wybrać  proponowanych laureatów w ramach głosowania on-line. Zamykającą III edycję Kongresu galę uświetnią  występy wybitnych polskich artystów. 

Wydarzenie rozpoczyna się już 4 grudnia 2023 na PGE Narodowym.

Szczegóły na stronie wydarzenia.

Portal Świat OZE objął wydarzenie patronatem medialnym.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.