Ile Polacy wiedzą o segregowaniu odpadów?

Żywiec Zdrój w ramach swojej kampanii ekologicznej Po Stronie Natury zorganizowało akcję #dożółtegokosza. Z tej okazji firma zleciła przeprowadzenie ankiety wśród Polaków. Wyniki są zaskakujące i niestety niezbyt pozytywne… 43% ankietowanych zdecydowanie nie zgadza się na segregowanie śmieci.

Choć 90% respondentów zadeklarowało codzienną segregację śmieci, jednak tylko mniejszość zna i praktykuje właściwe zasady. Poza tym wśród niesegregujących śmieci aż 37% wierzy, że po segregacji odpadów z powrotem mieszają się one w śmierciarkach. 45% wskazało brak odpowiednich kontenerów w okolicy domu, 6% “nie ma na to czasu”, a 5% nie wie, jak segregować.

W kwestii poprawnych zasad segregowania śmieci 59% ankietowanych poprawnie wskazało żółte kubły, jako te na odpady plastikowe, 7% zaznaczyło kolor niebieski, natomiast 5% kolor zielony.

Ciekawa jest również wiedza na temat nowych przetworzonych produktów. 15% ankietowanych nie ma pojęcia, co można wyprodukować z odzyskanego plastiku. 55% wymienia butelki, o procent mniej zaznaczyło ubrania i akcesoria (np. plecaki). Dalej są zabawki, opakowania do żywności oraz meble (kolejno 42%, 36% i 34%).

Pomimo obowiązku segregowania śmieci, nakładania wyższych cen oraz mandatów za złą praktykę, tylko 35% godzi się na ten obowiązek. Natomiast 43% zdecydowanie nie zgadza się z tą koniecznością. Z badania wynika, że jednym z większych problemów segregowania odpadów przez Polaków jest brak wiary w rzeczywiste przyczynianie się do ochrony środowiska: “To, co robi jeden człowiek, nie ma znaczenia dla środowiska naturalnego”.

Problem stanowi również koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym: “ [red. gospodarka o obiegu zamkniętym] jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które – podobnie jak materiały oraz surowce – powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane” – czytamy na stronie Ministerstwa Środowiska. Dla ankietowanych Polaków jest to słabo znane hasło – 45% nigdy wcześniej o nim nie słyszało, 23% zna, ale nie wie, co oznacza. Tylko 5% deklaruje, że rozumie założenia tej koncepcji.

Ankieta opracowana przez Kantar TNS Polska jest częścią akcji #dożółtegokosza, o której wspominaliśmy we wrześniu. W ramach ankiety przepytano 1000 osób w wieku powyżej 15 roku życia. Żywiec Zdrój do swojej akcji zaangażował w tym roku szereg celebrytów, którzy zachęcają do wrzucania odpadów plastikowych do żółtych kontenerów.