Innowacyjne laboratorium OZE w Miękini

Studenci AGH w Krakowie posiadają możliwość prowadzenia badań w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ w Miękini. Jest to miejsce naukowców skoncentrowanych na badaniach nad odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnością energetyczną. W laboratorium prowadzone są badania także nad pompami ciepła.

Koszt inwestycji wyniósł 6,6 mln zł, z czego ponad 4,6 mln zł stanowiło środki Unii Europejskiej. O laboratorium opowiada nam Jarosław Kotyza, przedstawiciel Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ w Miękini.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Celem Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini jest udoskonalenie bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej, co w przyszłości wpłynie na podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Dzięki realizacji przedsięwzięcia będzie możliwe prowadzenie międzynarodowych projektów szkoleniowych dla studentów i kadry dydaktycznej z różnych stron świata.

Jak czytamy na stronie Centrum, laboratorium składa się z:

– sali wykładowej dla 50 osób,

– sali laboratoryjnej ze stanowiskami komputerowymi dla 30 studentów i wykładowcy, wraz z wyposażeniem w sprzęt multimedialny. Wyposażenie sali laboratoryjnej w komputery przenośne, umożliwia prowadzenie zajęć i indywidualny dostęp studentów do parametrów zbieranych w sposób ciągły z powstałych instalacji OZE (aktualnie trwa przetarg na sprzęt komputerowy),

– sali laboratoryjnej pomp ciepła i kolektorów słonecznych, umożliwiającej ćwiczenia praktyczne na pracujących urządzeniach,

– pracowni naukowych,

– biblioteki – gromadzącej literaturę i periodyki poświęcone OZE oraz dokumentacje prac i urządzeń,

– sali laboratoryjnej OZE zawierającej demonstracyjne modele urządzeń, umożliwiające zapoznanie z zasadami działania i wykonywanie podstawowych pomiarów.