Innowacyjne urządzenie do zarządzania energią

xAir, czyli inteligentne urządzenie do zarządzania energią i pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza jest już dostępne na rynku. Limitowana seria dla pierwszych 100 osób pojawiła się na platformie sprzedażowej xStore.

Pełna kontrola

xAir daje użytkownikowi pełną kontrolę nad przepływem energii rozproszonej. Co ważne integruje instalację fotowoltaiczną, magazyn energii, stację ładowania pojazdów elektrycznych lub inne urządzenia peryferyjne. Urządzenie pozwoli monitorować np. uzyski z instalacji fotowoltaicznej i zarządzać stacją ładowania pojazdu elektrycznego. xAir został wprowadzony na rynek przez spółki Nexity Global (dostawca innowacyjnych technologii, umożliwiających łączenie wytwórców, odbiorców i prosumentów energii)  i Columbus Energy (dostawca usług z rynku energetyki), wchodzące w skład jednej Grupy Kapitałowej. 

– Bardzo istotne jest dla nas, by aktywnie uczestniczyć w dokonującej się na naszych oczach transformacji energetycznej, związanej z potrzebą coraz efektywniejszego i bardziej zrównoważonego wykorzystywania energii w codziennym życiu. Nasz innowacyjny projekt debiutuje najpierw na polskim rynku, w oparciu o nasze doświadczenia we współpracy z firmą Columbus Energy – jednym z kluczowych akcjonariuszy Nexity Global S.A. Bo w Polsce najlepiej robi się projekty innowacyjne i skalowalne komentuje Dawid A. Kmiecik, Prezes Nexity Global S.A.

Innowacyjny system

Docelowo, xAir będzie uzupełniać innowacyjny system xOS do monitorowania zasobów energetycznych w otwartych i zamkniętych sieciach dystrybucji oraz umożliwi użytkownikom zarządzanie nimi. W przyszłości, za sprawą tokenizacji, będzie można też przekazywać nadwyżki wyprodukowanej przez siebie energii i odbierać ją w dowolnym miejscu.

– W niedalekiej przyszłości xAir umożliwi zamianę nadwyżek energii na tokeny, którymi klienci będą mogli zarządzać w dowolny sposób m.in. dzięki usłudze Prąd jak Powietrze. Dlatego to innowacyjne rozwiązanie typu gateway, monitorujące pracę różnych urządzeń w domu i umożliwiające zarządzanie energią z fotowoltaiki, chcemy udostępnić w specjalnej promocji klientom Columbusa, którzy posiadają kartę rabatową “Bilet do przyszłości”. Dla nich xAir będzie dostępny w niezwykle okazyjnej cenie 399 zł komentuje Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A.

Inteligentny sensor

xAir spełnia również dodatkową funkcję. Jest inteligentnym sensorem, umożliwiającym precyzyjny pomiar wielu wskaźników. Monitoruje takie parametry jak: natężenie światła i hałasu, jakość powietrza, temperaturę i ciśnienie. Dzięki temu użytkownik może w czasie rzeczywistym sprawdzić np. stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1,0 bez konieczności śledzenia informacji w zewnętrznych źródłach.

– Użytkownik może opierać się na badaniach rozchodu energii elektrycznej, zewnętrznej prognozie pogody, ale jednocześnie może korzystać z własnych zasobów po to, aby weryfikować i analizować dane, a tym samym żyć świadomie. Dlatego planujemy niebawem dodać takie funkcje, jak badanie kierunku i siły wiatru, z myślą o przewidywaniu przemieszczania się zanieczyszczeń powietrza dodaje Dawid A. Kmiecik

Dostosowane do indywidualnych potrzeb

Urządzenie ma konstrukcję typu „block tower”, co pozwala użytkownikowi na nieograniczone możliwości dodawania nowych funkcjonalności do swojego zestawu xAir w dowolnym momencie od zakupu. Dzięki temu może zwiększyć jego użyteczność i dostosować do indywidualnych potrzeb. Tego typu rozwiązanie przekłada się bezpośrednio na oszczędność i ulgę dla środowiska naturalnego.

Sprzedaż xAir odbywa się na platformie sprzedażowej xStore. Posiadacze karty rabatowej “Bilet do przyszłości” mogą kupić produkt za 399 zł. Pozostali w promocji za 5399 zł. Cena regularna urządzenia wynosi 5999 zł. Dostawa urządzeń nastąpi w IV kwartale 2021 r.

źródło: informacja prasowa