Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Inteligentny asystent energii – Eco-Bot

Inteligentny asystent energii – Eco-Bot

Eco-Bot, czyli osobisty wirtualny asystent energii, na bieżąco analizuje zużycie prądu w domu konsumenta. Nad jego zaprogramowaniem pracowali m.in. polscy naukowcy z katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Wkrótce przetestuje go 300 osób z Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Nasz projekt, który wpisuje się w unijny program Horyzont 2020, jest innowacyjny na skalę europejską. Łączy ze sobą trzy komponenty: opiera się na nowych technologiach informatycznych, dotyczy zrównoważonego wykorzystywania energii i nastawiony jest na zmianę postaw konsumenta w kierunku ekologicznego podejścia do życia. Uważam, że jest on bardzo potrzebny, ponieważ pomoże klientom być bardziej świadomymi i wyedukowanymi, co – mamy nadzieję – będzie skutkowało zmniejszeniem konsumpcji energii albo konsumpcją bardziej odpowiedzialną, ekologiczną i zrównoważonąpowiedziała PAP kierownik projektu dr Sylwia Słupik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Oko na licznik

Eco-Bot jest rodzajem chat-bota, który informuje użytkownika o zużyciu energii. Powiązany zostanie nie tylko z aplikacją mobilną, ale również z dostawcą energii, a komunikacja z nim będzie odbywać się za pośrednictwem aplikacji oraz mediów społecznościowych. Dzięki takiemu asystentowi będziemy zdolni efektywniej zarządzać energią, którą zużywamy. 

Podstawowym działaniem Eco-Bota jest pobieranie danych o poborze prądu poszczególnych urządzeń domowych, dzięki systemom zdalnego pomiarowania i inteligentnego licznika (smart metering). Zebrane informacje mogą być nie tylko analizowane samodzielnie przez użytkowników, ale również przez samego Eco-Bota, który zasugeruje, jak zaoszczędzić energię i równocześnie zmniejszyć rachunki za prąd. 

Konsumenci – 5 grup

Nad projektem pracuje specjalne konsorcjum, w skład którego wchodzi łącznie 9 partnerów z 5 krajów, w tym m.in. dwa uniwersytety oraz dostawcy energii. Zespół polskich naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zajmuje się ekonomią behawioralną. Zadaniem naukowców było opracowanie indywidualnego modelu zachowań konsumentów energii. Dodatkowo przygotowali segmentację klientów, uwzględniając ich motywację do zmiany zachowania. 

Nasz Eco-Bot ma być narzędziem spersonalizowanym, dlatego rekomendacje przez niego proponowane powinny być jak najlepiej dostosowane do profilu i potrzeb konkretnego konsumenta. Zrobiliśmy badania ankietowe; do tej pory przebadaliśmy 300 osób – klientów naszych partnerów, gdyż to oni będą testować produkt i to do ich potrzeb ma to być dostosowane. W kolejnym etapie planujemy rozszerzenie badań na ok. 1.5 tys. respondentów, tak aby w oparciu o otrzymane rezultaty można było powstały produkt zunifikować – wyjaśnia dalej dr Słupik.

Ankietowanych podzielono na podstawowe grupy. Wśród nich wyróżniono osoby bardziej i mniej zaangażowane w ochronę środowiska i zmniejszanie swojego zużycia energii oraz takich konsumentów, którzy chcą tylko zmniejszyć swój rachunek za prąd. Ich również można rozbić na bardziej lub mniej zaangażowanych pod tym względem. Badania ankietowe polskich naukowców wykazały jeszcze piątą grupę konsumentów, którym właściwie nie zależy ani na mniejszym rachunku, ani na ekologicznej postawie, choć jak przyznaje dr Słupik nie była to liczna grupa. 

Na podstawie indywidualnych zachowań Eco-Bot będzie prezentował lepiej dopasowane wskazówki dla użytkowników.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości niecałych 2 mln euro. Potrwa do wiosny 2021 roku. Po tym okresie zapadnie decyzja o skomercjalizowaniu Eco-Bota. 

Więcej informacji można znaleźć na: www.eco-bot.eu.

źródło: PAP – Nauka w Polsce

fot. główne: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.