Iran ma już ponad 700 MW OZE!

Iran ma już ponad 700 MW OZE!

Łączna moc obiektów produkujących energię z OZE w Iranie osiągnęła poziom 700 MW. Informację taką przekazał mediom Seyed Mohammad Sadeghzadeh, szef organizacji ds. odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej przy irańskimi ministerstwie energetyki.

Zgodnie z jego słowami plany ministerstwa zmierzają w stronę intensyfikacji rozwoju sektora czystej energii w Iranie. Obecnie mówi się o dodawaniu od 300 do 500 MW mocy OZE rocznie do miksu energetycznego. Głównym mechanizmem, z pomocą którego Iran planuje zrealizować to przedsięwzięcie, jest system ulg i dopłat podatkowych.

Irańskie ministerstwo podkreśla, że większość podzespołów wykorzystywanych w irańskich OZE jest krajowej produkcji. Iran obecnie dysponuje około 50 dużymi farmami fotowoltaicznymi. W sektorze alternatywnej energetyki zatrudnienie znalazło prawie 44 tysiące Irańczyków, a inwestycje prywatne w ten obszar przekroczyły w 2018 roku 2,4 miliarda dolarów amerykańskich. Iran,  pomimo odmowy przystąpienia do Porozumień Paryskich, podjął szereg działań zmierzających do zwiększenia wykorzystania czystej  energii.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami ministerstwa OZE w Iranie stanowi około 6% miksu energetycznego. Znakomitą większość – około 90% energii elektrycznej, uzyskuje się tam ze spalania gazu ziemnego. Niemniej plany rządu w Teheranie w zakresie modernizacji energetyki zakładają istotny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej puli – planowane inwestycje mają mieć łączną moc około 5 GW. Cel to nie tylko zabezpieczenie własnego zapotrzebowanie na energię, ale także zwiększenie obecności Iranu jako eksportera energii na regionalnym rynku.

Zgodnie z danymi SATBA oprócz dużych obiektów fotowoltaicznych i hydroelektrycznych głównym kierunkiem rozwoju będzie mikrogeneracja i prywatne instalacje fotowoltaiczne. Domowe i autonomiczne instalacje słoneczne w Iranie są uznawane za najbardziej perspektywiczne ze względu na duży obszar kraju, trudności logistyczne w dostawach energii oraz bardzo korzystne warunki klimatyczne.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.