Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Jak utylizować odpady medyczne?

Jak utylizować odpady medyczne?

W szpitalach, przychodniach i innych placówkach w naszym kraju produkowane są odpady medyczne. Rocznie jest ich 200 tysięcy, z czego około 175 tysięcy to odpady komunalne niegroźne dla środowiska. Pozostałe są niebezpieczne i należy je odpowiednio zutylizować. Pozostaje pytanie: jak?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Odpowiedzi na to pytanie szukano podczas konferencji w Bydgoszczy pt. „Postępowanie z odpadami medycznymi”, zorganizowanej przez firmę Abrys. Omówione zostały nowoczesne technologie unieszkodliwiania odpadów medycznych i sposoby przetwarzania odpadów przemysłowych.

Jak utylizować odpady medyczne?

– Odpady medyczne pochodzą zarówno ze szpitali, stomatologii, laboratoriów medycznych, klinik itp. Niestety, bardzo mało mówi się o odpadach weterynaryjnych. Jest też część, o której wcale się nie mówi – są to odpady z naszych gospodarstw domowych, np. związane z higieną, opatrunkami itd. – wyjaśnia Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Paweł Ciećko.

Profesor dr hab. Grzegorz Wielgosiński podaje, że posiadacz odpadów medycznych lub weterynaryjnych jest zobowiązany do ich unieszkodliwiania i monitoringu. Unieszkodliwianie odbywa się na zasadzie termicznego przekształcania w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Pozostałymi metodami na unieszkodliwianie odpadów medycznych są m.in.: autoklawowanie, dezynfekcja termiczna, działanie mikrofalami i inna obróbka fizyczno-chemiczna.

1. Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach na lądzie

To spalanie odpadów w temperaturze 1100 stopni Celsjusza przez ich utlenianie, a także pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy. Do termicznego przekształcania odpadów służą nam spalarnie odpadów z odzyskiem lub bez wytwarzania energii cieplnej. Proces polega na oczyszczeniu odpadów z gazów odlotowych i wprowadzeniu ich do atmosfery. W jego wyniku objętość odpadów zostaje zmniejszona o 90%.

2. Autoklawowanie

Autoklaw to urządzenie wykorzystujące parę wodną do pozbycia się mikroorganizmów. Wyróżnia się dwa typy autoklawu: próżniowy i grawitacyjny. W autoklawie próżniowym powietrze jest usuwane z komory i zastępowane parą wodną. Natomiast w autoklawie grawitacyjnym powietrze jest usuwane przez samą parę. Para ta ma temperaturę od 130-190 stopni Celsjusza i jest wprowadzana pod ciśnieniem 100-500 kPa. Czas trwania procesu to 0,5-1,5 godziny.

3. Dezynfekcja termiczna

Dezynfekcja termiczna polega na odkażaniu odpadów w wyniku przekształcenia parowego w wysokiej temperaturze od 480-700 stopni Celsjusza w warunkach ciśnienia atmosferycznego. W wyniku tego procesu odpady zmniejszają swoją masę o 50% i nie ma ryzyka występowania produktów ubocznych jak podczas spalania.

4. Działanie mikrofalami

W tym procesie wykorzystuje się parę wodną podgrzaną mikrofalami. Większość mikroorganizmów jest rozbijanych pod wpływem działania fal o częstotliwości 2450 MHz i długości fali 12,24.

5. Inna obróbka fizyczno-chemiczna

Proces ten polega na unieszkodliwianiu odpadów, np. poprzez dezynfekcję chemiczną, polegającą na oczyszczeniu odpadów z toksycznych związków.

Oprócz wymienionych sposobów utylizacji odpadów medycznych istnieją także mniej skomplikowane i proste metody, takie jak: przestrzeganie zasad higieny, przeszkolenie personelu medycznego, przestrzeganie procedur sanitarno-epidemiologicznych, a także segregacja odpadów i ich odpowiednie oznaczanie.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.