Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Jaki jest wpływ OZE na sieć energetyczną? Zacznie się ważny projekt badawczy

Wpływ OZE na sieć energetyczną

Jaki jest wpływ OZE na sieć energetyczną? Zacznie się ważny projekt badawczy

Enea Operator sprawdzi oddziaływanie rosnącej liczby rozproszonych źródeł energii na rozpływy oraz parametry jakościowe w sieci dystrybucyjnej. Celem jest zbadanie, jaki jest dokładny wpływ OZE na sieć energetyczną. Spółka uruchamia projekt pilotażowy, który będzie polegał na monitoringu sieci niskiego napięcia oraz szczegółowej analizie jej obciążenia.

Reklama

Projekt pilotażowy

Funkcjonowanie w sieciach dystrybucyjnych coraz liczniejszych źródeł OZE, których działanie uzależnione jest od dynamicznie zmieniających się zjawiskach pogodowych, nie pozostaje bez wpływu na pracę sieci. Wpływ OZE na sieć energetyczną ciągle rośnie, z uwagi ciągłe przyłączanie nowych źródeł energii. Nie jest też tajemnicą, że duża część polskiej sieci wymaga gruntownej modernizacji.

Wraz z przyłączaniem kolejnych źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych, wzrasta znaczenie szczegółowego monitorowania rozpływów oraz parametrów jakości energii elektrycznej w głębi sieci. Z tych powodów Enea Operator realizuje projekt „Nowy wgląd w sieć niskiego napięcia dla operatorów dystrybucyjnych przy wykorzystaniu Platformy Monitorowania Centrica Business Solutions”, w którym partnerem spółki jest firma Innpact.

W projekcie Enei Operator zastosowane zostaną m.in. bezinwazyjne, samozasilające sensory prądowe oraz analizatory napięciowe. Pilotaż rozpocznie się pod koniec pierwszego kwartału i potrwa rok.

Wpływ OZE na sieć energetyczną

Projekt posłuży weryfikacji i kontroli parametrów ważnych z punktu widzenia optymalizacji pracy sieci i jakości dostarczanej energii. Pozwoli to m.in. na sprawdzenie wahania napięć na końcach linii, a także bilansowana 3-fazowego na ciągach liniowych odchodzących od transformatorów. Projekt zakłada również monitorowanie wybranych mikro generacji w celu zweryfikowania pracy inwerterów w sytuacjach nadprodukcji energii z OZE.

– Przeprowadzenie badań w tym zakresie będzie możliwe dzięki urządzeniom do monitorowania sieci niskiego napięcia za pomocą bezprzewodowych sensorów prądowych oraz analizatora napięciowego. Urządzenia charakteryzują się niewielkimi rozmiarami oraz prostotą montażu. Komunikując się ze sobą, będą wysyłać dane pomiarowe do chmury, z której pracownicy Enei Operator będą mieli na bieżąco wgląd w parametry pracy siecitłumaczy Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator.

Uruchomiony pilotaż przewiduje umieszczenie urządzeń na dwóch wybranych stacjach transformujących średnie napięcie na niskie, posiadających ciągi liniowe, do których przyłączone są mikroinstalacje fotowoltaiczne. Efektem pracy tych urządzeń będzie zebranie danych w pełnym roku kalendarzowym. Wytypowane stacje charakteryzują się bardzo specyficznymi warunkami pracy, takimi jak duża energia przepływająca ze strony niskiego napięcia na średnie oraz niestabilność napięcia w punkcie bilansowym.

Instalacji fotowoltaicznych w Polsce wciąż przybywa. Sieci energetyczne w naszym kraju nie są przygotowane na przyjęcie takich ilości zielonej energii, czego konsekwencją czasem jest wyłączenie instalacji fotowoltaicznej. Co to oznacza w praktyce dla jej właściciela? Zobacz artykuł:

źródło: operator.enea.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.