Jakie wnioski po spotkaniu w sprawie “Czystego powietrza”?

30 sierpnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie poświęcone rządowemu programowi “Czyste Powietrze”. Udział w rozmowach na temat efektywności energetycznej i całego programu, który ma przyczynić się do polepszenia jakości powietrza, wzięły także inne instytucje, wśród nich Komisja Europejska i Bank Światowy.

Wszystkim zależy na tym, by zmniejszyć emisję pyłów trafiających do atmosfery. Aby to osiągnąć, należy znacznie obniżyć zużycie energetyczne i inwestować w odnawialne źródła energii. Realizacji tego celu sprzyja nowy program dofinansowań “Czyste Powietrze”.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Na spotkaniu Grzegorz Wolszczak, reprezentujący Światowy Bank podkreślił, że działania przyjmowania wniosków i rozliczenia programu będą wymagały współpracy z dobrze przygotowanymi jednostkami. W związku z tym Bank Światowy zobowiązał się do współpracy NFOŚiGW w tym obszarze.

Według Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy następnym krokiem w walce o czyste powietrze będzie rozwój elektromobilności. Jak wiadomo, rząd poczynił już pewne kroki w tym kierunku – w ostatnich miesiącach Ministerstwo Energii wprowadziło szereg projektów dotyczących rozwoju elektromobilności, które będą finansowane w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Na koniec spotkania głos zabrał Wolfgang Münch, Zastępca Dyrektora Polskiej Sekcji w Dyrekcji Generalnej Regionów w Komisji Europejskiej, który także podkreślił, jak ważna jest walka o lepszą jakość powietrza, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach UE. Z wystąpienia dowiedzieliśmy się, że oprócz ekspertyz i wsparcia merytorycznego Polska może liczyć na strukturalne i prywatne fundusze z Unii Europejskiej. Ich wysokość może przekroczyć nawet 60 mln euro.

To nie koniec. Kolejne spotkanie w sprawie programu, tym razem z udziałem samorządów regionalnych, planowane jest na 13 września 2018 roku w Siedzibie Banku Światowego w Warszawie.

Foto: NFOŚiGW