Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Jakość powietrza w Polsce jest coraz lepsza? Optymistyczne dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Jakość powietrza w Polsce jest coraz lepsza? Optymistyczne dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przygotował analizę wyników pomiarów jakości powietrza z sezonu grzewczego 2022/2023. Liczby te zestawiono ze statystykami z ostatnich pięciu lat. Co wynika z tego porównania? 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Czy jakość powietrza w Polsce się poprawia?

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jako sezon grzewczy 2022/2023 uznało okres od 15 września 2022 roku do 15 kwietnia 2023 roku. Dane na temat jakości powietrza w Polsce za ten okres porównano z wynikami pomiarów z pięciu wcześniejszych analogicznych lat.  Jak zapewnia GIOŚ w analizie  wykorzystano wyniki pomiarów zanieczyszczeń, które w dużej mierze pochodzą z ogrzewania domów i mieszkań:

  • dwutlenku siarki,
  • pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 (ze wszystkich automatycznych stanowisk pomiarowych w Polsce)
  • oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 (ze stanowisk manualnych).

Jakość powietrza w Polsce. Źródło: gov.pl

Powyższa grafika Ministerstwa Klimatu i Środowiska przedstawia analizę średnich wartości stężeń trzech wybranych zanieczyszczeń z analizowanych stanowisk pomiarowych w Polsce z sześciu ostatnich sezonów grzewczych. Wynika z niej, że zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju powoli spada. 

Na stronie gov.pl udostępniono również grafikę na temat stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w Polsce. Z tych danych również wynika, że sezon grzewczy 2022/2023 był najlepszym pod tym względem na przestrzeni 6 ostatnich lat.

Jakość powietrza w Polsce. Źródło: gov.pl

Pogoda ma wpływ na jakość powietrza

Należy jednak mieć na uwadze, że na stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wpływ również mają warunki meteorologiczne panujące w danym okresie na konkretnym obszarze. Według danych IMGW-PIB poszczególne miesiące sezonu grzewczego 2022/2023, zostały ocenione jako: wrzesień 2022 roku – „bardzo chłodny”, październik 2022 – „ekstremalnie ciepły”, listopad i grudzień 2022 – „normalne termicznie”, styczeń 2023 – „ekstremalnie ciepły”, luty 2023 – „lekko ciepły”, marzec 2023  – „ciepły”, a kwiecień 2023  – „chłodny”.

Na stacji IMGW-PIB w Warszawie anomalię ujemną w całym sezonie grzewczym 2022/2023 uzyskały jedynie dwa miesiące: wrzesień 2022 r. (-0,4°C) i kwiecień 2023 r. (-0,4°C), natomiast pozostałe miesiące miały anomalię dodatnią, przy czym największą wyróżnił się styczeń 2023 r. (+5,0°C).

Temperatura powietrza w pewnym zakresie warunkuje aktywność źródeł grzewczych w okresie jesienno-zimowym, przez co wpływa też na ilość zanieczyszczeń emitowanych z sektora komunalno-bytowego. Można, więc śmiało stwierdzić, że na lepsze wyniki jakości powietrza w Polsce miały wpływ m.in korzystne warunki meteorologiczne.

Polskie miasta w czołówce najbardziej zanieczyszczonych 

Mimo optymistycznych danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, polskie miasta nadal przodują w rankingu najbardziej zanieczyszczonych w Europie i na świecie. Według danych Europejskiej Agencji Powietrza w niechlubnym zestawieniu za lata 2021-2022 

znalazły się: Nowy Sącz, Piotrków Trybunalski, Łomża, Żory, Kraków, Gliwice, Zgierz, Tarnów, Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała i Kalisz. Wśród 20 najbardziej zanieczyszczonych miast Starego Kontynentu aż 12 to polskie!

Jednocześnie widać … poprawę. Jakość powietrza w dużych polskich miastach jest coraz lepsza, czego przykładem są zarówno Kraków jak i Katowice. Bez wątpienia wpływ na to mają wprowadzane lokalne uchwały antysmogowe. W Krakowie funkcjonuje ona od 2019 roku i zakazała palenia paliwami stałymi, czyli węglem oraz drewnem. W przeciągu roku od wycofania pieców stężenia zanieczyszczeń zmniejszyły się kolejno o: 45,42% w przypadku pyłu PM10, 43,76% w przypadku pyłu PM2,5 i 42,82% w przypadku benzo(a)pirenu.

Źródło: gov.pl

Fot główna: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.