Jerzy Buzek po raz kolejny przewodniczącym Europejskiego Forum Energii

Jerzy Buzek przez kolejne 5 lat będzie kierował Europejskim Forum Energii (EEF) w Parlamencie Europejskim. EEF zrzesza w roli członków posłów PE oraz ponad 80 firm i instytucji z Polski, m.in.: PGNiG, Polski Komitet Energii Elektrycznej, Orlen, Enea i CEEP.

W nowej kadencji Forum zamierza skoncentrować się na kwestiach związanych z: rozwojem odnawialnych źródeł energii i energii prosumenckiej, strategią energetyczno-klimatyczną UE do 2050 r., walką ze smogiem i ubóstwem energetycznym, a także zapewnieniem sprawiedliwej transformacji regionów górniczych. Buzek podkreślił, że są to zagadnienia niezwykle istotne dla przyszłości gospodarki polskiej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Europejskie Forum Energii

EEF monitoruje światowe trendy, przeprowadza analizy i zmiany w regulacjach dotyczących bezpiecznej i efektywnej energetyki unijnej. Forum zajmuje się tworzeniem rekomendacji dla państw członkowskich UE i wspiera dialog na temat przyszłości energetyki.

Foto: Twitter Jerzego Buzka