Jerzy Buzek po raz kolejny przewodniczącym Europejskiego Forum Energii

Jerzy Buzek przez kolejne 5 lat będzie kierował Europejskim Forum Energii (EEF) w Parlamencie Europejskim. EEF zrzesza w roli członków posłów PE oraz ponad 80 firm i instytucji z Polski, m.in.: PGNiG, Polski Komitet Energii Elektrycznej, Orlen, Enea i CEEP.

W nowej kadencji Forum zamierza skoncentrować się na kwestiach związanych z: rozwojem odnawialnych źródeł energii i energii prosumenckiej, strategią energetyczno-klimatyczną UE do 2050 r., walką ze smogiem i ubóstwem energetycznym, a także zapewnieniem sprawiedliwej transformacji regionów górniczych. Buzek podkreślił, że są to zagadnienia niezwykle istotne dla przyszłości gospodarki polskiej.

Europejskie Forum Energii

EEF monitoruje światowe trendy, przeprowadza analizy i zmiany w regulacjach dotyczących bezpiecznej i efektywnej energetyki unijnej. Forum zajmuje się tworzeniem rekomendacji dla państw członkowskich UE i wspiera dialog na temat przyszłości energetyki.

Foto: Twitter Jerzego Buzka