Kalifornia – 100% OZE do 2045 roku

Senat Stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych uchwalił prawo, w którym zobowiązał wszystkich dostawców energii elektrycznej w stanie o pozyskiwanie jej wyłącznie ze źródeł odnawialnych od roku 2045.

Dodatkowo, uchwała ta wprowadza także pewne zmiany w obecnie obowiązującej strategii rozwoju OZE w tym stanie. Zmieniony został cel 50% OZE w założonym miksie do roku 2030; obecnie połowa energii pochodzić ma z OZE do roku 2025.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Z zainteresowaniem obserwować będziemy dalsze losy tego dokumentu na jego drodze legislacyjnej. Tego rodzaju kroki cieszące się dużym poparciem władz, pozwalają wysnuwać wnioski, iż prezentowane wartości są liczbami co najmniej realistycznymi dla gospodarki tego stanu.