Kanada członkiem Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej

Kanada dołączyła do Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), organizacji międzyrządowej, która wspiera kraje w przechodzeniu na zrównoważoną politykę energetyczną.

Kanada będzie sto sześćdziesiątym członkiem, który dołączy do IRENA. Adnan Amin, dyrektor generalny agencji, powiedział, że Kanada ma ogromny potencjał rozwojowy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i długoletnie doświadczenie w rozwoju niskoemisyjnym, którym może się dzielić z innymi krajami.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Z uwagi na znaczny potencjał energetyki wodnej energia odnawialna odpowiada za około dwie trzecie kanadyjskiej produkcji energii i prawie dwadzieścia procent całkowitej końcowej dostawy energii. Szacuje się, że wytwarzanie energii z OZE w Kanadzie wzrosło z 78 GW w 2009 roku do 99 GW w 2017 roku.

Oprócz zasobów hydroenergetycznych kraj ten dysponuje również znaczącym potencjałem energii wiatrowej, biomasowej, słonecznej, morskiej i geotermalnej.

Kanadyjski minister zasobów naturalnych Amarjeet Sohi powiedział, że rozwijająca się zielona gospodarka jest obecnie jedną z największych możliwości gospodarczych dla Kanady. Jego zdaniem członkostwo w IRENA przyspieszy starania tego kraju o zbudowanie przyszłości opartej na czystej energii, która przyniesie nowy wzrost gospodarczy i tysiące nowych, dobrze płatnych miejsc pracy.

fot: IRENA