Katastrofa ekologiczna na rzece Barycz – będzie zrzut czystej wody

Pojawił się sposób na oczyszczenie wód w skażonej rzece Barycz. Do koryta ma trafić woda z okolicznych zbiorników wodnych.

Katastrofa ekologiczna w Baryczy

Na początku lipca media obiegła informacja o skażeniu nieczystościami rzeki Barycz, jednego z dopływów Odry. Wody zostały zatrute na około 60-cio kilometrowym odcinku w gminach po stronie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Wody rzeki Barycz znajdują się w granicach Obszarów Chronionych Natura 2000. Skażenie zdewastowało ekosystem, powodując masową śmierć ryb. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zrzut wody ze stawów do rzeki

Pomocą w oczyszczeniu rzeki ma być zasilenie jej czystą wodą, która pochodzić będzie ze znajdujących się w pobliżu Stawów Milickich. Decyzję w kwestii zrzutu wody podjęła spółka Stawy Milickie w porozumieniu z Wodami Polskimi i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Procedura ma potrwać 5 dni, choć może być kontynuowana. 

Skutki tej katastrofy ekologicznej rzeka Barycz odczuwać będzie przed długi czas. Musimy zrobić wszystko, aby życie jak najszybciej powróciło do tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru. Dlatego też zdecydowaliśmy o kontrolowanym zrzucie wody ze Stawów Milickich, który wesprze samooczyszczanie się rzeki oraz wzrost zawartości tlenu w wodziemówi marszałek woj. dolnośląskiego, Cezary Przybylski.

Ochrona przyrody w Dolinie Baryczy

– Nasze działania wynikają z troski o najważniejsze ogniwo całej fauny i flory Doliny Baryczy. Czujemy się w obowiązku ratować ważne przyrodniczo obszary. To nie tylko nasze prawo, ale również moralny obowiązek. Co ważne, mimo zrzutu wody, ryby oraz inne zwierzęta żyjące na stawach są i będą bezpiecznemówi Paweł Wybierała, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Źródło: portalkomunalny.pl
Fot: OSP Gądkowice