Rosja szuka inwestorów na brakujące 220 MW „zielonej mocy”

System państwowego wsparcia dla OZE w Rosji funkcjonuje w oparciu o mechanizm tzw. „umów na dostawę mocy”. Co roku przez resort energetyki wyznaczana jest odgórna kwota megawatów nowej mocy, na jaką mają być podpisane umowy. Kwota ta jest dzielona pomiędzy różne sektory OZE – fotowoltaikę, energetykę wiatrową i hydroenergetykę. W tym roku ta ostatnia „zaspała”.

Hydroenergetyka w Rosji ustąpiła pola fotowoltaice i energetyce wiatrowej

Po zakończeniu przyjęć zgłoszeń projektów do rosyjskiego rządowego programu rozwoju OZE na lata 2020-2024 okazało się, że w sektorze małych elektrowni wodnych pozostała nierozdysponowana kwota megawatów. O pomoc w decyzji, co zrobić z powstała luką, zwrócono się do gabinetu premiera Federacji Rosyjskiej.

Odnawialne źródła energii generują połowę produkcji energii krajowej w Niemczech

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE) zaprezentował raport, według którego w lipcu br. wyprodukowano o około 15 proc. mniej dwutlenku węgla niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł stanowiła 47,3% produkcji całkowitej w Niemczech w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku, a  43,4% pochodziło z elektrowni węglowych i jądrowych.

W ostatnim kwartale Grecja przyłączyła 2,5 GW mocy OZE

Po kilku latach stagnacji, grecka branża fotowoltaiczna powraca z planami przetargów na rozwój hybrydowych projektów fotowoltaicznych i wiatrowych o łącznej mocy 430 MW. W ciągu ostatnich trzech miesięcy złożono 215 wniosków o instalacje pozwalające na wytwarzanie energii z OZE o łącznej mocy 2,5 GW – 126 dotyczyło projektów fotowoltaicznych o mocy wytwórczej 2196 MW.