Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

KE wzywa do wdrożenia zapisów unijnej dyrektywy ws. efektywności energetycznej

KE wzywa do wdrożenia zapisów unijnej dyrektywy ws. efektywności energetycznej

11 państw, w tym Polska, zostało wezwanych przez Komisję Europejską do pełnej transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. W związku z tym polski rząd musi w ciągu 2 miesięcy wywiązać się z obowiązku implementacji unijnej dyrektywy. W przeciwnym razie Bruksela może skierować przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Reklama

W gronie 11 państw znalazły się Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Hiszpania, Finlandia, Węgry, Litwa, Luksemburg, Polska oraz Portugalia. Zostały one wezwane przez KE do zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE, zgodnie z którą wymienione państwa członkowskie muszą w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć określony poziom oszczędności energii. Określone cele muszą ponadto zostać osiągnięte przy wykorzystaniu systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych środków polityki ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie.

Według ustalonego harmonogramu dyrektywa o efektywności energetycznej miała zostać transponowana do prawa krajowego do 5 czerwca 2014 r. KE skierowała uzasadnione opinie do Belgii, Cypru, Republiki Czeskiej, Hiszpanii, Finlandii, Litwy, Luksemburga i Polski, a po wykryciu luk transpozycji dyrektywy do prawa krajowego także w przypadku Bułgarii, Węgier i Portugalii, również do nich wczoraj zostały przesłane dodatkowe uzasadnione opinie. KE informuje ponadto, że uzasadniona opinia skierowana wczoraj do Węgier zastępuje decyzję Komisji o wniesieniu sprawy przeciwko temu państwu członkowskiemu do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Bruksela zapewnia, że nadal monitoruje transpozycję dyrektywy i w przypadku stwierdzenia uchybień podejmie w przyszłości odpowiednie działania. Wszystkie wymienione państwa mają zatem teraz dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków. W przypadku przeciwnym KE może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy przeciwko tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz o złożeniu wniosku o zastosowanie kar finansowych.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.