Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kiedy zwróci się fotowoltaika? Nawet szybciej niż kiedykolwiek dotąd

Kiedy zwróci się fotowoltaika

Kiedy zwróci się fotowoltaika? Nawet szybciej niż kiedykolwiek dotąd

Eksperci z firmy Da Vinci Green Energy przygotowali kolejną edycję autorskiego wskaźnika PVPI – PV Profitability Index, określającego opłacalność inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Najnowszy odczyt wskaźnika, uwzględniający aktualne ceny energii, pokazuje, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną zwraca się według danych z maja 2022 już po 4,4 roku. To szybciej niż kiedykolwiek dotąd! 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Czas zwrotu fotowoltaiki

Index PVPI opiera się na rynkowych danych cen energii, materiałów i kosztów monterskich za miniony miesiąc i pokazuje, w jak szybkim tempie zwraca się przeciętnej wielkości instalacja fotowoltaiczna.

Publikacja ma charakter ciągły i porównuje dane z miesiąca na miesiąc. Z danych rynkowych wynika, że w czerwcu 2022 roku opłacalność fotowoltaiki mierzona zwrotem z inwestycji poprawiła się o ponad 3 miesiące. 

grafika 1
Czas zwrotu fotowoltaiki, wg. PV Profitability Index, źródło: mat. prasowe

Fotowoltaika nadal opłacalna

W ostatnich miesiącach  pojawiło się wiele różnych teorii na temat sensowności inwestowania w fotowoltaikę. Niejeden ekspert przewiduje koniec epoki szybkiego przyrostu liczby przydomowych instalacji wraz ze zmianą obowiązującego w ostatnich latach systemu rozliczeń

Jednak, jak wynika z wyliczeń ekspertów Da Vinci Green Energy, wartość wskaźnika PVPI pokazującego opłacalność inwestycji jest niższa niż kilka miesięcy temu. To znaczy, że zwrot środków zainwestowanych w budowę instalacji fotowoltaicznej następuje w krótszym czasie. Przy obecnym poziomie cen może to być niewiele ponad 4 lata. 

– W nowym wariancie rozliczeń prosumentów (net-billingu) ceny odkupu energii odzwierciedlają sytuację na rynku. Perspektywa utrzymujących się, wysokich cen energii pozytywnie wpływa na tempo zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę. Wg naszych wyliczeń średniej wielkości przydomowa elektrownia może zwrócić się już w 4,35 rokumówi Krzysztof Lalik z Da Vinci Green Energy.

Dwa warianty obliczeń

Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), przeciętna moc instalacji zamontowanej w Polsce to blisko 6 kWp i najczęściej była przewymiarowana o 20 % względem realnych potrzeb gospodarstwa domowego. Według raportu IEO ceny instalacji fotowoltaicznej wahają się pomiędzy 3 900 zł, a 5 700 zł za kWp. 

 – Przygotowaliśmy symulację opartą o dwa przypadki. Pierwszy to klient rozliczający się na starych, to jest obowiązujących do końca marca, zasadach z 20 % opustem, który zainstalował fotowoltaikę o mocy 6 kWp. Drugi przypadek to klient zużywający taką samą ilość energii w skali roku, ale nieprzewymiarowujący instalacji i rozliczający się na nowych zasadach. Wyniki zaskoczyły nas samych – mówi Krzysztof Lalik.  

Jak wynika z symulacji Da Vinci Green Energy koszt przeciętnej wielkości instalacji fotowoltaicznej w przypadku klientów rozliczających się wg nowych zasad powinien zwrócić się nawet trzy lata szybciej niż w przypadku korzystających z dotychczasowych zasad. Jak to możliwe?  

Niższy koszt inwestycji oraz wysokie ceny prądu wpływające na stawki po jakich prosumenci odsprzedają swoje nadwyżki sprawia, że przeciętnej wielkości instalacja zwróci się w odrobinę więcej niż 8 lat, a po uwzględnieniu dotacji w niewiele ponad 4 lata. Okazuje się, że w przypadku przewymiarowanych, a tym samym droższych inwestycji, na które decydowali się klienci korzystający z obowiązującego w ostatnich latach systemu opustów, instalacja zwraca się dłużej.

Kalkulacje stopy zwrotu zakładają, że wielkość instalacji to 6 kWp, a koszt 1 kWp – 5 200 zł brutto. Wskaźnik zwrotu z inwestycji odnosi się do energii rozliczanej na zasadach net-metering. Ceny energii obejmują koszt dystrybucji  i zakupu obowiązujące w roku 2022.

1
2
3

źródło: mat. prasowe, zdj. główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.