Kielce zachęcają do korzystania z deszczówki. Będą ulgi

Od tego roku mieszkańcy Kielc będą mogli skorzystać z dofinansowania na wykorzystanie wód opadowych do celów gospodarczych i ogrodniczych. Wszystko w ramach kampanii „Stop suszy”. 

Dopłatami zostaną objęte działania związane z zatrzymaniem wód opadowych w miejscu ich powstawania. – W 2020 roku na ten cel przeznaczonych zostanie 80 tys. zł – zapowiada w rozmowie z Radiem Kielce Agata Binkowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w kieleckim ratuszu. Ponadto w fazie przygotowań znajduje się oferta skierowana do przedsiębiorców tworzących zieleńce i ogródki przy swoich firmach.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Inwestycje związane z zagospodarowaniem wód opadowych zostaną przeprowadzone również w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt, o którym mowa zakłada wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę. – W poprzednim sezonie już kilka samorządów miało problem z dostępnością do bieżącej wody. Kielc to jeszcze nie dotknęło, ale nie możemy czekać i reagować na sytuacje kryzysowe. To skuteczny sposób na oszczędzanie wody, ale też dobra lekcja ekologii i pokazywania dobrych praktyk – komentuje Agata Wojda, radna Platformy Obywatelskiej, która zabiegała o utworzenie programu finansowych zachęt dla kielczan wykorzystujących wody opadowe.