ŚwiatOZE.pl

Portal Odnawialnych Źródeł Energii

Klastry Energii KlasGRID na straży rodzimego bezpieczeństwa energetycznego

Klastry energii to dosyć nowy pomysł na rodzimym rynku energetycznym, jednak charakteryzujący się sporą dozą skuteczności oraz sprawczości. Szerzej o idei powstania i funkcjonowaniu jednego z nich opowiedział Robert Szlęzak, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego Klastrów Energii KlasGRID.

– KlasGRID to jest grupa ludzi, organizacji, takich jak klastry, które postanowiły rozwinąć polski rynek energetyczny oddolnie. Mamy w Europie bardzo dużo inicjatyw, które są inicjatywami rządowymi, politycznymi, a według nas brakuje na rynku ludzi i organizacji, którzy mogliby działać na poziomie lokalnym: gminy, powiatu, może osiedla mieszkaniowego. I KlasGRID powstał jako sposób na to, żeby przekazać doświadczenia funkcjonujących w Polsce od kilkunastu lat klastrów gospodarczych do nowej koncepcji, jaką są klastry energii – zauważył Robert Szlęzak.

Przedstawiciel porozumienia KlasGRID podkreślił, że ceni sobie ono międzynarodową współpracę: obecnie jego głównymi partnerami są Grupa Wyszehradzka oraz Ukraina. Każda z tych kooperacji ma swój odrębny cel: współpraca z państwami członkowskimi V4 umożliwia wymianę doświadczeń i rozbudowę lokalnych rynków energetycznych; pomaga także zrozumieć różnice między rodzimą polityką energetyczną a tą prowadzoną przez Unię Europejską. Kooperacja z Ukrainą umożliwia natomiast naszemu wschodniemu sąsiadowi w dostosowaniu się do wymogów, jakie narzucane są państwom członkowskim UE.

Porozumienie KlasGRID jest stosunkowo nowym tworem; zostało powołane 20 października 2016 r. przede wszystkim w celu poprawienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Do tego dobrowolnego porozumienia mogą przystąpić nie tylko firmy z sektora nowych technologii, producenci energii odnawialnej czy jednostki naukowe lub badawcze, ale także m.in. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z nowelizacją przyjętą w 2016 roku, klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki oraz instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest wytwarzanie, równoważenie i obrót energią pochodzącą z OZE (lub innych źródeł), jednak sieć dystrybucyjna takiego klastra nie może posiadać napięcia znamionowego wyższego od 110 kV, a obszar zajmowany przez klaster nie powinien przekraczać jednego powiatu lub 5. gmin.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

W Południowej Australii powstanie ogromna farma fotowoltaiczna

Następny artykuł

Szwedzki sposób na kondycję fizyczną i… śmieci

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: ,