Klastry Energii KlasGRID na straży rodzimego bezpieczeństwa energetycznego

Klastry energii to dosyć nowy pomysł na rodzimym rynku energetycznym, jednak charakteryzujący się sporą dozą skuteczności oraz sprawczości. Szerzej o idei powstania i funkcjonowaniu jednego z nich opowiedział Robert Szlęzak, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego Klastrów Energii KlasGRID.

– KlasGRID to jest grupa ludzi, organizacji, takich jak klastry, które postanowiły rozwinąć polski rynek energetyczny oddolnie. Mamy w Europie bardzo dużo inicjatyw, które są inicjatywami rządowymi, politycznymi, a według nas brakuje na rynku ludzi i organizacji, którzy mogliby działać na poziomie lokalnym: gminy, powiatu, może osiedla mieszkaniowego. I KlasGRID powstał jako sposób na to, żeby przekazać doświadczenia funkcjonujących w Polsce od kilkunastu lat klastrów gospodarczych do nowej koncepcji, jaką są klastry energii – zauważył Robert Szlęzak.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Przedstawiciel porozumienia KlasGRID podkreślił, że ceni sobie ono międzynarodową współpracę: obecnie jego głównymi partnerami są Grupa Wyszehradzka oraz Ukraina. Każda z tych kooperacji ma swój odrębny cel: współpraca z państwami członkowskimi V4 umożliwia wymianę doświadczeń i rozbudowę lokalnych rynków energetycznych; pomaga także zrozumieć różnice między rodzimą polityką energetyczną a tą prowadzoną przez Unię Europejską. Kooperacja z Ukrainą umożliwia natomiast naszemu wschodniemu sąsiadowi w dostosowaniu się do wymogów, jakie narzucane są państwom członkowskim UE.

Porozumienie KlasGRID jest stosunkowo nowym tworem; zostało powołane 20 października 2016 r. przede wszystkim w celu poprawienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Do tego dobrowolnego porozumienia mogą przystąpić nie tylko firmy z sektora nowych technologii, producenci energii odnawialnej czy jednostki naukowe lub badawcze, ale także m.in. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z nowelizacją przyjętą w 2016 roku, klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki oraz instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest wytwarzanie, równoważenie i obrót energią pochodzącą z OZE (lub innych źródeł), jednak sieć dystrybucyjna takiego klastra nie może posiadać napięcia znamionowego wyższego od 110 kV, a obszar zajmowany przez klaster nie powinien przekraczać jednego powiatu lub 5. gmin.