Dodatkowa wypłata dla polecających produkty OZE

Zarejestruj się

Czym są klastry energetyczne i dlaczego warto z nich korzystać?

Czym są klastry energetyczne i dlaczego warto z nich korzystać?

W związku z konsultacjami społecznymi, które odbyły się w zeszłym tygodniu w Sejmie RP na temat nowelizacji ustawy o OZE – klastry energetyczne, przypominamy regulacje dotyczące klastrów energii z obowiązującej ustawy o OZE, która weszła w życie 1. lipca 2016 roku.

B1
Reklama
Pion mobiPion
Reklama

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 15a ustawy o OZE, klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki oraz instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Celem porozumienia w zakresie klastra energii musi być wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE lub z innych źródeł lub paliw w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Jednocześnie działalność w ramach klastra, obok ograniczenia technicznego w postaci napięcia sieci dystrybucyjnej, musi być ograniczona geograficznie. Obszar działania klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub 5 gmin. Zgodnie z art. 38a ust. 4 ustawy o OZE, obszar działania klastra ustala się na podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców będących członkami takiego klastra. Klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii.

Reklama

Według prof. dr hab. inż Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej w Gliwicach – Klaster energetyczny może stać się, po zrealizowaniu zapowiedzianej przez Ministerstwo Energii następnej nowelizacji ustawy, bardzo silnym narzędziem przebudowy energetyki w kierunku trójbiegunowego systemu bezpieczeństwa WEK-NI-EP (wielkoskalowa energetyka korporacyjna – niezależni inwestorzy – energetyka prosumencka). Mimo, że to rozwiązanie jest dedykowane przede wszystkim obszarom wiejskim, to zapoczątkowane zmiany będą miały wpływ na przebudowę całej energetyki. Wynika to zarówno z potencjalnie dużego udziału klastrów energetycznych w całym krajowym rynku energii elektrycznej, którego roczny wymiar kształtuje się poniżej 130 TWh, jak również z innowacyjnego charakteru rozwiązań klastrowych.

Według prof. Popczyka klastry energetyczne to ważne narzędzie do:

  1. Modernizacji obszarów wiejskich, restrukturyzacji rolnictwa i budowy bezpieczeństwa energetycznego w horyzoncie roku 2040;
  2. Budowania równowagi (~50%/30%/20%) między energetyką węglową (rewitalizacją bloków wytwórczych 200 MW) i energetyką OZE (w szczególności prosumencką) na nowym rynku energii elektrycznej (z cenotwórstwem czasu rzeczywistego, net meteringiem i self dispatchingiem) w horyzoncie roku 2030;
  3. Wprowadzania miast na ścieżkę rozwoju I etapu (horyzont roku 2030) – smart city: redukcja niskiej emisji, aktywizacja spółdzielni mieszkaniowych w obszarze gospodarki energetycznej, tworzenie podstaw pod budownictwo zeroenergetyczne;
  4. Pobudzania rozwoju kapitału społecznego oraz masowej innowacyjności organizacyjnej (zwłaszcza w obszarze energetyki prosumenckiej);
  5. Budowania polskiego kapitału rozwojowego (zwłaszcza w segmencie energetyki NI, bazującej na sektorze MSP), polskiego know how i polskiej innowacyjności technologicznej w horyzoncie roku 2030;
  6. Zarządzania wygaszaniem dotacji/wsparcia dla energetyki WEK i OZE w horyzoncie roku 2025;
  7. Prezentacji polskiej racji stanu w Komisji Europejskiej w horyzoncie roku 2020 (budowanie argumentacji na rzecz racjonalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2 oraz unijnej redukcji polityki rolnej – polityka trade off).

 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.