Co warto wiedzieć o biogazie?

Co warto wiedzieć o biogazie?

Biogaz to odnawialne źródło energii. Powstaje on poprzez  rozkład materii organicznej w warunkach beztlenowych. Biogaz składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla, dzięki czemu ma dużą wartość energetyczną. Ilość metanu w biogazie zależy od rozkładanej materii oraz od procesu rozkładu. Biogaz jest źródłem energii elektrycznej oraz cieplnej, jeśli zawiera więcej niż 40% metanu. Jest  tańszym i ekologicznym zastępcą gazu ziemnego. Wykorzystuje się go również jako paliwo do pojazdów. Może być wytwarzany w wyniku fermentacji z organicznych odpadów na składowiskach, z odpadów zwierzęcych np. w gospodarstwach rolnych czy też z osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków.

Co możemy zyskać poprzez produkcję biogazu. Otóż produkowanie zielonej energii. Wykorzystywane odpady ze składowisk, automatycznie obniżają koszty ich utrzymania. Co za tym idzie zapobiegamy zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych. Jesteśmy w stanie uzyskać łatwo przyswajalny przez  rośliny nawóz naturalny oraz eliminujemy powstający, uciążliwy i nieprzyjemny odór.

Gdzie można wytworzyć biogaz? Cała instalacja, posiadająca specjalne urządzenia, budowle służące do wytwarzania i przechowywania biogazu nazywa się biogazownią. Wyróżniamy trzy typy biogazowni: rolniczą, na składowisku odpadów oraz przy oczyszczalni ścieków. Najbardziej opłacalne jest prowadzenie biogazowni rolniczej. Wykorzystuje ona biomasę roślinną, odchody zwierzęce lub odpady organiczne. Świetnie sprawdza się przy dużych gospodarstwach rolnych. W dodatku Polska ma bardzo dobre warunki klimatyczne i sporą powierzchnię użytków rolnych co korzystnie wpływa na produkcję roślinności energetycznej. Niżej zamieszczony jest film przedstawiający zasadę działania biogazowni rolniczej.

Właściciele biogazowni w ostatnim roku mieli poważne kłopoty spowodowane drastycznym spadkiem cen zielonych certyfikatów. Dzięki nowelizacji ustawy o OZE z dnia 1 lipca 2016, sytuacja uległa zmianie. Uruchomione zostały notowania błękitnych certyfikatów, które dotyczą specjalnie wydzielonych praw majątkowych przysługujących za produkcję energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych. 7 września doszło do pierwszej transakcji. Błękitne certyfikaty zostały sprzedane za 280 zł/MWh, to około siedem razy wyższa cena niż w przypadku certyfikatów zielonych, dotyczących innych odnawialnych źródeł energii.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.