Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polska czwartym krajem UE z największym potencjałem produkcji biogazu

Polska czwartym krajem UE z największym potencjałem produkcji biogazu

Gaz odnawialny to przyszłość – stanowi odpowiedź na kryzys klimatyczny i zwiększenie bezpieczeństwa kraju. Polska posiada czwarty największy potencjał do jego produkcji wśród krajów Unii Europejskiej. Polska Grupa Biogazowa ruszyła właśnie z budową 19. biogazowni.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Unijny plan na przyszłość

Plan REPowerEU Unii Europejskiej został wypracowany w celu uniezależnienia państw członkowskich od rosyjskich surowców – gazu, ropy i węgla. W obliczu wojny stanowił także odpowiedź na niepewną sytuację związaną z ich dostawą, wzrastającymi cenami prądu i używaniem ich przez Rosję w charakterze broni. Kolejnym celem EU była odpowiedź na kryzys klimatyczny i palącą potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych. Z tego względu duże nadzieje pokładane są w rozwoju OZE

Na inwestycje związane z rozwojem biogazu, czyli nawiązanie nowego partnerstwa i zwiększenie produkcji, UE planuje przeznaczyć 37 miliardów euro do 2030 roku. Według ustaleń Komisji Europejskiej z 8 marca 2022 roku biometan ma pokryć w ciągu najbliższych 8 lat 20% obecnie importowanego z Rosji gazu. Jest to drugi surowiec, który ma w przyszłości mieć największy udział w produkcji energii.

Polska z ogromnym potencjałem i szansą dla firm

Ocenia się, że Polska jest czwartym krajem w Unii Europejskiej z największym potencjałem produkcji biogazu. Według naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nasz kraj może produkować około 8 mld m3 tego surowca rocznie.

Produkcja biogazu to też duża szansa dla firm. Jedną z nich jest Polska Grupa Biogazowa, prężnie działający w tej branży właściciel i operator osiemnastu biogazowni o łącznej mocy 19 megawatów (MW). 

Dzięki swojemu szerokiemu zastosowaniu – od zbiórki odpadów organicznych, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, po produkcję naturalnego nawozu pofermentacyjnego – biogaz stanowi ważne ogniwo gospodarki o obiegu zamkniętym. Z jego dobrodziejstw korzysta cała społeczność lokalna. Rozwój biogazowni i całego sektora nie tylko promuje energię odnawialną, lecz również tworzy nowe miejsca pracy – powiedziała Sabine Dujacquier, Zastępca Dyrektora Generalnego Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Grupa jest w trakcie budowania kolejnych dwóch biogazowni, m.in. w Półwsi (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie 7 grudnia 2023 roku odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod budowany obiekt. Ta kogeneracyjna jednostka o mocy 1 MW, której uruchomienie zaplanowano na czwarty kwartał 2024 roku, umożliwi wprowadzenie kolejnych watów odnawialnej energii do krajowej sieci energetycznej. Każdego roku będzie produkowała ponad 8,3 GWh energii elektrycznej i niemal 8 GWh ciepła.

“Rozwój odnawialnych źródeł energii jest dla Polski fundamentalnym i nieodwracalnym procesem. Podjęte przed laty decyzje o otwarciu się na inwestycje w odnawialne źródła energii przynoszą dziś owoce w postaci trzeciej biogazowni PGB w powiecie i stanowią fundament dla zrównoważonego rozwoju naszej lokalnej społeczności. Każdego dnia widzimy, jak inwestycje PGB i TTE, kolejnego globalnego gracza, który zainwestował w naszym powiecie, przekładają się na wzrost zatrudnienia, większe wpływy z podatków oraz wyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy” – zaznaczył na ceremonii Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego.

Źródło tekstu i zdjęć: materiały prasowe Attention Marketing

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.