Kogeneracja sposobem na zagospodarowanie energii

Kogeneracja to proces, który polega na skojarzonym wytwarzaniu ciepła oraz energii elektrycznej. Jest to rozwiązanie bardzo opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego, ponieważ pozwala na zmniejszenie wykorzystania węgla, służącego do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Za sprawą ograniczenia zużywania paliw kopalnych kogeneracja jest także korzystna z punktu widzenia ekologicznego. O pozostałych zaletach związanych z jej zastosowaniem opowiedział Łukasz Wilczyński, przedstawiciel firmy Gruppo AB Cogeneration.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Kogeneracja, którą się zajmujemy, polega na wytwarzaniu energii w skojarzeniu, energii z gazu. Nasze instalacje zasilane są różnego rodzaju gazami. Najbardziej popularnym gazem, z którym mamy do czynienia w instalacjach kogeneracyjnych jest biogaz i biogaz rolniczy. Biogaz rolniczy charakteryzuje się tym, że jest wytwarzany z płodów rolnych, z odpadów pochodzenia rolniczego lub przemysłu spożywczego, tak przynajmniej mówi definicja w prawie polskim”, zauważył Łukasz Wilczyński.

Oprócz biogazu pochodzenia rolniczego w procesie kogeneracji stosuje się także biogaz pozyskiwany w oczyszczalniach ścieków, a także biogaz pochodzenia wysypiskowego. Jest to szczególnie istotne rozwiązanie technologiczne, ponieważ zmniejsza emisję metanu – gazu, który jest o wiele bardziej szkodliwy od dwutlenku węgla. W przypadku redukowania emisji metanu równie ważną technologią są aplikacje kogeneracyjne, które działają w oparciu o gaz kopalniany.  Sporym powodzeniem cieszy się technologia umożliwiająca pozyskanie gazu pochodzącego z odmetanowienia kopalni; taki gaz zostaje później wykorzystany do celów energetycznych, czyli wytworzenia energii elektrycznej oraz cieplnej.

Posiadamy systemy, które mogą oczyszczać spaliny do takiej jakości dwutlenku węgla, który nadaje się również do celów spożywczych. Te aplikacje bardzo często wykorzystywane są w szklarniach, ale również w branży napojów. Mamy referencje, które pokazują, że można wykorzystać spaliny do napełniania napojów gazowanych, oczywiście po uprzednim ich przygotowaniu i zweryfikowaniu, czy ta czystość umożliwia to spożywcze wykorzystanie”, podkreślił przedstawiciel Gruppo AB Cogeneration.

Oprócz powyższych działań, firma Gruppo AB Cogeneration oferuje także możliwości przygotowania koncepcji technologiczno-ekonomicznej dla danego zakładu produkcyjnego, a także przygotowanie analizy ekonomicznej, uwzględniającej zapotrzebowanie danego zakładu na energię oraz stopę zwrotu z inwestycji. Do tej pory przedsiębiorstwo współpracowało w dostarczeniu i instalacji układów kogeneracyjnych z wieloma europejskimi krajami, a także Stanami Zjednoczonymi, państwami Ameryki Południowej oraz Rosją.