Koks

Koks – paliwo uzyskiwane przez wygrzewanie węgla kamiennego w piecach koksowniczych, zawartość węgla pierwiastkowego to 90-95%.