Kometa

Kometa – ciało niebieskie, które porusza się w kosmosie i ma gazowy i pyłowy „ogon”.