Do końca roku pod Kaliningradem powstanie nowa farm wiatrowa

Rosyjskie media poinformowały, że farma wiatrowa zlokalizowana w miejscowości Kulikowo na terytorium rejonu zielonogradskiego zostanie zamknięta. W jej miejsce ma być zrealizowana inwestycja w Uszakowie.

1 lipca 2017 roku w miejscowości Uszakowo w rejonie gurjewskim rozpocznie się budowa nowej farmy wiatrowej. W pierwszym etapie zostaną zainstalowane 3 nowe turbiny wiatrowe o mocy 2,3 MW każda. Prace powinny być zakończone do końca 2017 roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W ciągu pierwszego roku funkcjonowania farmy wiatrowej w Uszakowie, zostanie zastąpiona moc poprzedniej farmy wiatrowej z Kulikowa na poziomie 5,1 MW. W przyszłości moc ma być zwiększona do 6,9 MW.

W czerwcu 2016 roku zainstalowano kompleks badawczy pod przyszłą inwestycję, który po zebraniu danych tylko potwierdził, że obszar Uszakowa jest odpowiedni do budowy farmy wiatrowej.

Zgodnie z przyjętą strategia energetyczną w Rosji udział odnawialnych źródeł energii osiągnie poziom 4,9 % w 2030 roku. Według szacunków zawartych w nowym opracowaniu IRENA rosyjski sektor energetyczny może w około 30 % bazować na energii odnawialnej (20 % – energia wodna, 10 % – energia wiatrowa, słoneczna i geotermalna). Zrealizowanie założeń będzie wymagało (według szacunków IRENA) około 15 miliardów dolarów w okresie 2015-2030. Eksperci IRENA podkreślają, że korzyści mogą przekroczyć koszty, o ile uwzględnione zostaną aspekty związane ze zdrowiem ludzi i zmianami klimatycznymi. Inwestycje w OZE pozwolą zaoszczędzić Moskwie około 8 miliardów dolarów w skali roku. Dodatkową korzyścią będzie możliwość eksportu energii elektrycznej do Azji oraz biopaliw do Europy – według obecnych szacunków Rosja ma największy potencjał wiatrowy na świecie.

Więcej informacji można znaleźć w tekście Rosja czterokrotnie zwiększy udział OZE w miksie energetycznym do 2030 roku.