Kościański Trakt Rekreacyjny – jak rewitalizować miasta?

Rewitalizacja terenów gminy miejskiej Kościan rozpoczęła się w 2011 r., kiedy zainicjowano realizację projektu Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego. Inwestycja objęła nie tylko tamtejsze obszary leśne, ale także szeroko pojętą strefę rekreacyjną. Na temat efektów modernizacji korzystnych dla miasta i jego mieszkańców wypowiedział się Maciej Kasprzak, zastępca burmistrza miasta Kościana.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Osiem lat temu rozpoczęliśmy realizację projektu, który nazwaliśmy Kościańskim Traktem Rekreacyjnym. Był to projekt, którego głównym elementem była renowacja, przebudowa i rewitalizacja kościańskiego parku im. Kajetana Morawskiego. To 15-hektarowy obszar, który miał charakter wybitnie leśny, był miejscem zapisanym w historii miasta, mieszkańcy o nim pamiętali i mieli do niego olbrzymi sentyment, ale który (…) był już w dużym stopniu zaniedbany i w wielu miejscach opustoszały (…). Wykonaliśmy tam cztery kilometry ścieżek, nowe oświetlenie, ławki, kosze, przerzedziliśmy sferę podszytu, czyli doprowadziliśmy do tego, żeby ten park nie był takim miejscem, gdzie zieleń zasłania widok. Po realizacji projektu okazało się, że ten park miejski, który powstał na początku XX w. to był strzał w dziesiątkę. Kościaniacy wrócili do tego miejsca”, podkreśla z dumą Maciej Kasprzak.

Oprócz rewitalizacji parku im. Kajetana Morawskiego gmina Kościan przeprowadziła modernizację kanału Obry oraz kanału Ulgi. Zostały one odmulone, umocniono skarpy, uruchomiono także wypożyczalnię kajaków, która cieszy się coraz większym powodzeniem, ponieważ dzięki kajakom można całe miasto opłynąć dookoła. Zaadaptowano także zabytkową wieżę ciśnień, której ściany stały się obecnie dobrym miejscem wspinaczkowym. Modernizacją objęto także obserwatorium astronomiczne. Obecnie wyposażone jest ono w teleskop, kamerę oraz sprzęt umożliwiający prowadzenie nocnej obserwacji nieba.

W dalszym ciągu trwa rewitalizacja mostków kościańskich, prowadzone są także nasadzenia zieleni. Kościańska flora miejska wzbogaca się nie tylko o nowy drzewostan, ale także o nowe krzewy, łąki kwietne oraz trawy.

Rewitalizacja Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego była możliwa za sprawą środków uzyskanych dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2007-2012, który był współfinansowany przez Unię Europejską z ramienia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całego projektu wyniosła ponad 4,5 mln zł przy dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości niemal 3 mln zł.

źródło: koscian.pl