Koty nie będą mogły swobodnie wychodzić z domów?

Prawnicy z uniwersytetu w Tilburgu uważają, że domowe koty nie powinny wychodzić z domu bez nadzoru właścicieli. Ich zdaniem, jako rasa inwazyjna, zagrażają wielu gatunkom zwierząt.

Na łamach „Journal of Environmental Law” holenderscy prawnicy opublikowali artykuł, w którym stwierdzili, że koty są gatunkiem inwazyjnym. Przywiezione do Europy z Azji przed tysiącami lat, zaliczają się do najbardziej rozpowszechnionych zwierząt drapieżnych – populacja kotów jest dużo gęstsza niż innych mięsożernych zwierząt podobnej wielkości.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Według statystyk, koty na całym świecie odpowiedzialne są za wytrzebienie co najmniej 40 gatunków ptaków, 21 gatunków ssaków i 2 gatunków płazów. Stanowi to aż 26% wszystkich zarejestrowanych przypadków wyginięcia gatunków. Obecnie koty zagrażają co najmniej 367 gatunkom zwierząt.

Arie Trouwborst i Han Somsen, prawnicy z uniwersytetu w Tilburgu są zadania, że w związku z zagrożeniem, jakie stwarzają koty dla różnorodności gatunkowej, a szczególnie ptaków, te domowe nie powinny swobodnie wychodzić. Prawnicy postulują wprowadzenie nakazu trzymania kotów na uwięzi. Ich zdaniem, istniejące już dyrektywy Unii Europejskiej mogą stanowić podstawę prawną takiego zakazu.

Niemiecka organizacja ochrony przyrody Naturschutzbund NABU –  odnosząc się do wniosku Holendrów – stwierdziła, że zakaz wypuszczania kotów na zewnątrz w niektórych przypadkach, np. w obliczu zagrożenia lokalnej populacji ptaków, mógłby być jak najbardziej logiczny. Trudno jednak znaleźć uzasadnienie dla generalnego zakazu wypuszczania kotów.