W krakowskich żłobkach pojawiły się oczyszczacze powietrza

Problem zanieczyszczeń powietrza jest szczególnie dotkliwy w miastach, ale samorządy starają się mu zapobiegać, np. podpisując ustawę zakazującą spalania w piecach opałów o złej jakości i śmieci, dofinansowując wymianę „kopciuchów” oraz modernizując komunikację publiczną. Wprowadzają także rozwiązania doraźne, odpowiadające potrzebom chwili – jak np. darmowa komunikacja miejska w dni o szczególnie wysokim poziomie smogu, rozdawanie maseczek antysmogowych oraz roślin pochłaniających zanieczyszczenia z powierza.

Troska o stan jakości powietrza jest niezwykle istotna ze względu na osoby starsze, chore i dzieci. Najmłodsi powinni przebywać w czystym otoczeniu, aby uniknąć chorób w przyszłości. Z tego względu cenne są zwłaszcza te inicjatywy, których celem jest ochrona dzieci przed zgubnym wpływem zanieczyszczeń.

Dość głośną inicjatywą ostatnich miesięcy była sprawa warszawskiego III Ogrodu Jordanowskiego, czyli przedszkola potocznie nazywanego „Jordankiem”. Uczęszczające do niego dzieci uczyły się w pomieszczeniach, do ogrzewania których wykorzystywano piece kaflowe opalane węglem, co powodowało silne zadymienie we wszystkich salach zajęciowych. Dopiero lokalni działacze z stowarzyszeń, takich jak: Stowarzyszenie Miłośników Ochoty „Ochocianie” oraz Warszawa Bez Smogu zmusili władze do rozwiązania problemu. Doraźnie wykorzystano elektryczne grzejniki oraz oczyszczacze powietrza, a cały budynek „Jordanka” został wpisany na listę budynków wymagających pilnego remontu i termomodernizacji.

Zbliżona sytuacja ma miejsce w Krakowie, gdzie poziom zanieczyszczeń powietrza często przekracza – nawet kilkakrotnie! – dopuszczalne normy. Z tego też względu do kilku krakowskich żłobków trafiły oczyszczacze powietrza.

Program zakupu oczyszczaczy powietrza dla krakowskich żłobków jest pilotażowy, dlatego urządzenia dostało 8 tego typu instytucji. Wśród nich znajdują się Żłobki Samorządowe nr 1, 5, 6, 18, 23, 31, 32 i 33. Krakowscy urzędnicy informują, że na zakup oczyszczaczy powietrza w bieżącym roku przewidziana została kwota 6 mln zł.