Kto sfinansuje transformację energetyczną w Polsce?

Polska Agencja Prasowa zorganizowała debatę dotyczącą wyzwań, przed jakimi stanęła Polska w obliczu transformacji energetycznej Unii Europejskiej. To kto sfinansuje „Europejski Zielony Ład” stanowiło główne zagadnienie rozmów.

Flagowy projekt Komisji Europejskiej zakłada daleko idące cele redukcji emisji CO2 do 2030 roku, a całkowite osiągnięcie „neutralności energetycznej” przewidywane jest na 2050 rok. W ocenie większości specjalistów zgromadzonych na debacie EuroPAP News dla Polski cele te są raczej nieosiągalne – ich koszty byłyby zbyt wysokie. Uczestnicy debaty byli zgodni, że zmiana miksu energetycznego w Polsce nastąpi. Pytania dotyczą sposobu, tempa oraz źródła finansowania tej transformacji.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, podkreślił, że polska struktura paliwowa znacząco różni się od unijnej. Stwierdził, że konieczna jest inwestycja w OZE, a tam – gdzie niezbędne jest domknięcie bilansu energetycznego – gaz. Polska zaczyna masowo inwestować w energetykę słoneczną – fotowoltaikę. – W ubiegłym roku byliśmy na 9 miejscu pod względem przyrostu inwestycji, a w tym roku będziemy czwartym krajem w Europie – zauważył dodając, że jasna perspektywa polityczna zapewni realizację klimatycznych celów.

Unia Europejska pomoże w transformacji energetycznej?

Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii, Tomasz Świetlicki uważa, że unijna długookresowa strategia niskoemisyjna “nie uwzględnia sytuacji poszczególnych państw członkowskich, nie bierze pod uwagę ich udziałów w miksie energetycznym i poziomu zamożności”. Opisane w dwóch dokumentach („Polityka energetyczna Polski” i „Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu”) cele dla Polski, zakładające 30% redukcję emisji CO2 do 2030 roku i ok. 41% do roku 2040, są zadaniem Świetlickiego realnymi wartościami, które zapewnią bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność gospodarczą oraz jednoczesne zmniejszenie presji środowiskowej. Podkreślił, że istnieje możliwość wypracowania funduszy unijnych na ten cel. O konieczności wyasygnowania środków przez Unię Europejską mówił też europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

W ocenie dr Artura Bartosiewicza ze Szkoły Głównej Handlowej pomoc ze strony UE ograniczy się do bardzo wąskich obszarów, co wynika z naturalnych mechanizmów rywalizacji między państwami. Ekspert ocenia także, że: “Państwo może stworzyć system zachęt, w którym włączy pieniądz publiczny jako element uzupełniający, ale bezwzględnie należy w tym zakresie uruchomić gospodarkę prywatną”.