Luksemburg: całkowity zakaz stosowania produktów zawierających glifosat

Luksemburg jest pierwszym krajem należącym do Unii Europejskiej, który wprowadza całkowity zakaz stosowania środków ochrony roślin zawierających glifosat. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu 2021 roku.

Glifosat to jedna z najpopularniejszych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych substancji biologicznie czynnych wykorzystywanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Stosuje się ją w niektórych herbicydach działających nieselektywnie. Problemem jest jej toksyczność, która negatywnie oddziałuje na przyrodę.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Które kraje „walczą” z glifosatem?

Glifosat do tej pory częściowo ograniczono w kilku krajach – we Francji, Belgii, Holandii, Włoszech i Austrii. Rząd Niemiec planuje całkowicie wycofać substancję z obiegu wraz z nadejściem 2024 roku.

W 2017 roku Europejska Agencja Chemikaliów poinformowała, że glifosat silnie uszkadza oczy i jest niebezpieczny dla organizmów wodnych.