Magazyny energii w Kalifornii coraz bardziej ekologiczne?

Kalifornia dołączyła niedawno do regionów, miast i firm, które planują przejście w 100% na energię odnawialną. Nie jest w tym gronie pierwsza, ale co bardzo istotne, największa. Statystyki wskazują, że stan ten jest czwartą największą gospodarką na świecie.

Osiągnięcie w Kalifornii celu 100% energetyki bezwęglowej wymaga dużo instalacji odnawialnych – wiatrowych i fotowoltaicznych, ale nie tylko. Konieczne jest także zintegrowanie dużej ilości magazynów energii elektrycznej w sieci, by była ona stabilna. W tym segmencie działa projekt SGIP, który wspiera budowę tego rodzaju magazynów. Niestety, ma on jedną kluczową wadę – zwiększa emisję.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Kalifornijska Komisja Instalacji Użyteczności Publicznej (CPUC) opublikowała niedawno ewaluację projektu SGIP za rok 2017. Wnioski są niepokojące – w 2016 roku i w 2017 roku wykorzystanie magazynów energii spowodowało zwiększenie emisji. Wynika to z faktu, że instalacje te ładowane były głównie z energii ze źródeł konwencjonalnych, co powodowało zwiększenie zapotrzebowania na nią.

CPUC pracuje intensywnie nad zmianami systemu, by był on ekologiczniejszy. Nie jest to problem tylko Kalifornii. Analizy pokazują, że takie skutki ma rozbudowa magazynów energii elektrycznej na całym świecie.

W ramach stosownej podkomisji CPUC spróbowało ustalić odpowiedź na dwa pytania: Czy odpowiednio zaprojektowany system magazynowania energii może zmienić ten trend? Jaki będzie wpływ tych zmian na rachunki odbiorców energii elektrycznej? Przeanalizowano tysiące scenariuszy i testowano różne rozwiązania i strategie – wszystko w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poboru energii, poziomu emisji itp., aby możliwe było stworzenie swoistego ‘złotego standardu’ implementacji magazynowania energii.

Wnioski z prac CPUC są proste: możliwe jest stworzenie ekologiczniejszego systemu i jest wiele ścieżek, by to osiągnąć – od zakazu ładowania akumulatorów w czasie zwiększonej emisji ‘brudnej’ energii, poprzez kompleksowe systemy wsparcia i optymalizacji całego systemu energetycznego. Nowa strategia pozwoli na zwiększenie redukcji emisji o 400%.

W większości przypadków konieczne jest wykorzystanie systemów prognozowania popytu na prąd. Dzięki nim energia może kosztować tyle samo lub nawet mniej i być przy tym bardziej ekologiczna.

W oparciu o te dane CPUC zaproponowało nowy projekt wsparcia magazynów energii. Główne zmiany opierają się na reewaluacji sposobu obliczania emisji z magazynów. Dotychczas ich ekologiczność estymowano na podstawie wydajności systemu, teraz CPUC zamierza wykorzystać realne dane dotyczące emisji ze źródeł energii do ładowania akumulatorów magazynu.

Nowe regulacje pozwolą wyeliminować z SGIP niepotrzebne ograniczenia dla budowy magazynów, a skupią się na tych istotnych. Wszystko, by zrealizować stanowy cel 100% OZE w sposób możliwie najbardziej ekologiczny.