Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Miasto Piastów rozwija projekt geotermii 

Miasto Piastów rozwija projekt geotermii 

Czy stworzenie zrównoważonego i przyjaznego mieszkańcom, jak i naturze miasta jest możliwe? Położony w województwie mazowieckim Piastów udowadnia, że tak. Od lat sukcesywnie idzie drogą zielonej transformacji. Dofinansowuje wymianę źródeł ciepła na te niskoemisyjne, inwestuje w termomodernizację obiektów publicznych czy zielono-niebieską infrastrukturę. Kolejny krok to rozwój geotermii.

Reklama

Zielone miasto Piastów

Miasto Piastów od kilku lat podejmuje działania, które mają na celu poprawę stanu środowiska i transformację energetyczną. Od 2017 roku, w ramach programu „Stop smog”, z miejskiego budżetu dofinansowywana jest wymiana źródeł ciepła, z której korzystają właściciele nieruchomości. Dzięki temu w mieście zlikwidowano już ponad trzysta niskoemisyjnych źródeł ciepła, co znacząco poprawiło jakość powietrza.

Kolejne działania podejmowane w tym zakresie w ostatnim czasie to rozbudowa sieci miejskiego monitoringu stanu powietrza (obejmuje ona dziś cztery stacjonarne punkty pomiarowe i jeden mobilny), powołanie klastra Czysta Energia dla Piastowa, realizacja pierwszego etapu termomodernizacji obiektów użytku publicznego (8 budynków) i przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w pierwszych jedenastu budynkach z mieszkaniami komunalnymi w ramach programu odnowy tkanki mieszkaniowej.                       

Miasto jest też beneficjentem programów, które umożliwiły pozyskanie dużego dofinansowania na przygotowanie projektów, m.in. planu adaptacji do zmian klimatu, planu zrównoważonej energii i klimatu, strategii rozwoju miejskiego klastra energetycznego  oraz czterech dużych działań kompleksowych w zakresie budowy ciepłowni geotermalnej i rozbudowy sieci ciepłowniczej, wymiany oświetlenia miejskiego, dokończenia termomodernizacji obiektów publicznych i rozbudowy centrum zarządzania energią.   

Piastowska geotermia

W październiku 2018 roku przygotowany został wniosek o dofinansowanie realizacji badawczego odwiertu geotermalnego  w Piastowie. To historyczny początek starań miasta o własne źródło czystej energii cieplnej, jeden z głównych celów jego strategii zrównoważonego rozwoju. W ramach koncepcji wykorzystania potencjalnego źródła geotermalnego miasto planuje współpracę z PGNiG Termika w zakresie rozbudowy istniejącej sieci cieplnej, która zasila w ciepło piastowskie osiedla wielorodzinne. W tej sprawie podpisany został obustronnie dokument intencyjny. 

W zależności od potencjału energii cieplnej uzyskanej ze źródła geotermalnego przewidywane są także inne możliwości jego zagospodarowania, m.in. budowa kolejnej sieci umożliwiającej podłączenie nowej zabudowy mieszkaniowej oraz rozwój funkcji prozdrowotnych poprzez usługi balneologiczno-rekreacyjne. W 2018 roku wniosek miasta Piastowa nie uzyskał dofinansowania.  W ponownym naborze w roku 2020 zmodyfikowany w niewielkim zakresie uzyskał wysoką ocenę merytoryczną i miasto Piastów, obok innych czternastu polskich samorządów zostało beneficjentem programu geotermalnego uzyskując dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12 774 591,00 zł.

Wiosną 2022 roku miasto wybrało operatora kontraktu, którym została firma Multiconsult Polska Sp. z o.o. i wykonawcę prac budowlanych ALGEO Sp z o.o. Prace wiertnicze związane z wykonaniem otworu geotermalnego Piastów GT-1 rozpoczęły się  17 marca 2023 roku.

Wiercenie otworu geotermalnego

Prace wiertnicze potrwają około 3 miesięcy. Przewidywana głębokość otworu geotermalnego to 1940 metrów, ale jego finalny wymiar będzie uzależniony od tego, na jakiej głębokości zostanie znaleziona docelowa warstwa wodonośna. Temperatura wody pozyskanej z otworu szacowana jest na 43-47°C. Jej wydajność ma sięgnąć około 150 m³/h. Przystąpienie do prac wiertniczych wymagało zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski projektu robót geologicznych oraz zatwierdzenia Planu Ruchu Zakładu przez Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie.

Wiercenie otworu geotermalnego będzie odbywało się za pomocą specjalistycznego urządzenia, którego znakiem rozpoznawczym jest maszt górujący nad placem budowy. Wysokość masztu determinuje długość żerdzi wiertniczej, która w przypadku otworu Piastów GT-1 wynosi 9 metrów. Głębienie otworu do poziomu 1860 metrów będzie realizowane za pomocą tzw. świdra gryzowego, który kruszy skałę na drobne odłamki. Podczas wiercenia otworu na głębokości od 1860 do 1940 metrów użyjemy tzw. koronki, przypominającej rurę z naciętym na jej obwodzie uzębieniem. „Koronka” wytnie ze skały rdzeń, który następnie zostanie wydobyty na powierzchnię. Na głębokości 1940 m  spodziewamy się warstwy wodonośnej – mówi dr inż. Bogdan Noga, Zastępca Dyrektora Pionu Projektowania ds. Geologii w Multiconsult Polska.

Firma pełni funkcję Inżyniera Kontraktu dla tej inwestycji oraz nadzór i dozór geologiczny. Sporządzi także dokumentację hydrogeologiczną, która będzie zwieńczeniem prac związanych z drążeniem otworu geotermalnego. Wykonana dokumentacja będzie stanowiła podstawę do podjęcia dalszych prac zmierzających do wybudowania i uruchomienia ciepłowni geotermalnej w Piastowie. 

źródło: informacja prasowa Miasto Piastów

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.