Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kolejna geotermia w Polsce

Kolejna geotermia w Polsce

Zamiast hałd węgla kamiennego, trzykilometrowe odwierty w głąb ziemi. Na taką przemianę szykuję się wielkopolskie Koło, które postawiło na rozwój czystej energii na terenie miasta. 

Zdecydowany krok

Zamiana dotychczasowego źródła energii, czyli węgla na energię czerpaną ze źródła odnawialnego to zmiana cywilizacyjna – mówi prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Przemysław Stasiak, odpowiedzialny za prowadzenie projektu budowy ciepłowni geotermalnej w Kole.

Dzięki naturalnie występującym pod ziemią złożom geotermalnym, w Kole powstaje ciepłownia geotermalna, której budowa ma znacznie przyczynić się do poprawy jakości powietrza, redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Burmistrz Koła, Krzysztof Witkowski jest przekonany, że ta duża inwestycja będzie mieć duży wpływ na rozwój miasta, także pod względem ekologii – ciepłownia ma być w 100% własnością miasta – dodaje burmistrz.

Po budowie geotermii w Kole będzie 80% źródła ciepła z OZE – mówi Krzysztof Witkowski. Ciepło będzie pozyskiwane z głębokości ok. 3 km – dodaje Przemysław Stasiak. 

Projekt jest już na kolejnym etapie – ekipa wykonuje drugi odwiert, dzięki czemu ciepłownia będzie posiadała tzw. dublet geotermalny – otwór produkcyjny i otwór chłonny. Woda zaś będzie krążyć w obiegu zamkniętym.

Kąpiel w basenie geotermalnym

Czysta energia z elektrociepłowni ma wkrótce zasilić też kompleks rekreacyjno-sportowy. Mieszkańcy Koła i pobliskich miejscowości będą mogli korzystać z kąpieli geotermalnych  w zewnętrznych basenach. W Polsce coraz chętniej korzysta się na wzór krajów nordyckich i skandynawskich z kąpieli geotermalnych oraz saunowych – w obu tych przypadkach można liczyć na prozdrowotne działanie.

Projekt w Kole nosi nazwę „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o.”. Uzyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania wyniosła prawie 16 mln zł. 21 mln zł ma zostać przeznaczone przez Spółkę oraz pożyczone od NFOŚiGW w Warszawie. Cała inwestycja jest warta ponad 37 mn zł brutto. 

We wsi Sękowa także powstaje niecodziennego, hybrydowe źródło energii. Przeczytaj więcej o połączeniu geotermii i energii słonecznej.

źródło: lm.pl. thinkgeoenergy.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.