Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Geotermia i energia słońca, czyli hybrydowe źródło energii w Polsce

drilling

Geotermia i energia słońca, czyli hybrydowe źródło energii w Polsce

W małopolskiej wsi Sękowa zainaugurowano pilotażowy projekt hybrydowego źródła energii. To wyjątkowe rozwiązanie zarówno w skali kraju, jak i Europy. Wykorzystuje ciepło z wnętrza Ziemi i ze słońca. 

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Wyjątkowe połączenie

Hybrydowe źródło energii w Sękowej integruje lokalne odnawialne źródła energii: geotermię i energię słońca. Projekt o nazwie „Wykorzystanie potencjału energetycznego zlikwidowanych, po-eksploatacyjnych lub negatywnych otworów wiertniczych – pilotaż dla otworu Sękowa GT-1” wykorzystuje ciepło z wnętrza Ziemi i łączy je z energią słoneczną. Miks obu źródeł jest nietypowy, ponieważ pierwszy raz w Polsce zastosowano wariant wykorzystania  odwiertu w formie głębokiego otworowego wymiennika ciepła (OWC).

Projekt hybrydowego zasilania OZE jest dla NFOŚiGW ciekawy z kilku względów. Z naukowego punktu widzenia plasuje nas w światowej czołówce – warto pamiętać, że w różnych częściach globu testowano kilkanaście, a działa dotychczas dosłownie kilka głębokich OWC. Z użytkowego punktu widzenia projekt pozwoli zweryfikować w praktyce potencjał rozliczania zużycia i produkcji energii elektrycznej w takim wariancie w  modelu prosumenckim […] – powiedział Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialny m.in. za projekty dotyczące sektora energetycznego.

Energia zasili boisko i centrum rekreacji

Otwór badawczy Sękowa GT-1 wykonano w zeszłym roku. Ma głębokość 3 km i służy sektorowi ciepłowniczemu. Eksperci spodziewali się wody o temperaturze ok. 60⁰C i wydajności 40-70 m3/h. Jednak te przewidywania się nie sprawdziły. Teraz za pomocą OWC ciepło będzie pobierane z górotworu. Potem dzięki zainstalowanemu hybrydowemu źródłu energii, będzie można użyć jej do zasilenia wybranych obiektów, np. boiska i tworzonego centrum rekreacji. 

Owocna współpraca

W projekt zaangażowało się Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także władze gminy i przedstawiciele świata nauki. Ekspertyzę wykonały zaś Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. 

NFOŚiGW od kilku lat finansuje inicjatywy z branży OZE np. w takich programach jak „Polska Geotermia Plus”, czy Ciepłownictwo Powiatowe. W Polsce gradient geotermiczny, czyli wskaźnik opisujący zmiany temperatury Ziemi wraz z głębokością wynosi ok. 32-33°C/km.

Ciepło pozyskiwane z Ziemi to kolejny element większej całości, jaką jest koordynowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program „Czyste Powietrze”. W Polsce obserwujemy ogromny przełom związany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jeśli chodzi o fotowoltaikę,  to w marcu tego roku osiągnęliśmy poziom pół miliona prosumentów. Przypomnijmy, że w grudniu 2015 r. było ich zaledwie cztery tysiące – powiedział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik ds. OZE, Ireneusz Zyska.  

źródło i fot.: gov.pl, sekowa.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.