Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

To 8. taki obiekt w Polsce – w Kole otwarto ciepłownię geotermalną. Czy da nam tańszy prąd?

To 8. taki obiekt w Polsce – w Kole otwarto ciepłownię geotermalną. Czy da nam tańszy prąd?

Ogrzewanie domu lub mieszkania jest jednym z najbardziej obciążających Polaków wydatkiem. Czy rozwiązaniem, które pomoże zmniejszyć rachunki za ciepło i uniezależnić się od tradycyjnych źródeł energii, jest geotermia?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Energetyka geotermalna

Spalanie paliw w celach grzewczych stopniowo staje się technologią przestarzałą. Sektor ogrzewania wymaga pilnych działań modernizacyjnych. Istnieje szeroki wachlarz możliwych do zastosowania rozwiązań. Ważną rolę odgrywa także geotermia.

Energia geotermalna opiera się na wykorzystaniu ciepła Ziemi do produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej. Jest uzyskiwana poprzez odwierty do naturalnie gorących wód podziemnych. Tego rodzaju źródło energii jest wyjątkowe ze względu na to, że pozostaje niezależne w stosunku do panujących warunków atmosferycznych. Uważa się je także za niewyczerpalne. 

Obecnie w naszym kraju istnieje 8 ciepłowni geotermalnych. Najnowszą z nich otwarto 1 marca 2024 roku w miejscowości Koło (woj. wielkopolskie).

Ministerstwo walczy z kopciuchami

Jednym z najważniejszych celów projektu budowy ciepłowni geotermalnej było obniżenie emisyjności systemu ciepłowniczego miasta Koła. Chodziło o to, aby stworzyć alternatywę dla starych i nadal wykorzystywanych kotłów węglowych, zwanych potocznie “kopciuchami”.

Według Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej efektem tej inwestycji będzie także redukcja zużycia węgla o około 8000 ton rocznie oraz zmniejszenie emisji CO2 o ok. 20 000 t/rok. Geotermia ma zapewnić 80% sprzedawanego w mieście ciepła, 10% będzie pochodziło z kotła biomasowego i tyle samo ze spalania węgla. 

Co na temat emisji z geotermii mówią badania? Posłużymy się raportem “Geotermia – stabilny grunt w ciepłownictwie. Rola geotermii w transformacji sektora ciepła” autorstwa Forum Energii. Autorzy dokumentu zwracają uwagę na to, że: “Produkcja ciepła z geotermii do 2050 roku będzie wiązała się z emisją 5,8 mln ton CO2, generując koszty sięgające ok. 3,8 mld zł. Dla porównania uzyskanie tej samej ilości ciepła z gazu lub węgla skutkowałoby emisjami odpowiednio 41 i 91 mln ton CO2, prowadząc do kosztów emisji wynoszących 32,5 i 72,7 mld zł”. Podsumowując, na kosztach emisji CO2 możemy zaoszczędzić w ten sposób do 69 mld złotych.

Tańszy prąd – czy to możliwe?

Skoro mowa o pieniądzach – realizacja tego projektu ma wpłynąć także na kwestię finansową. Charakterystyka tego odnawialnego źródła energii powinna pozwolić na stabilizację cen prądu, a w dalszej kolejności – na ich obniżenie. 

– W naszej analizie porównaliśmy zmiany cen ciepła w ostatnich latach w pięciu lokalizacjach geotermalnych ze zmianami cen ciepła w sąsiadujących z nimi ciepłowniach na węgiel i gaz. Tam, gdzie ciepło geotermalne było wykorzystywane w czystej formie, odbiorcy byli chronieni przed gwałtownymi wzrostami cen gazu i węgla, a w rezultacie cen ciepła. Systemy hybrydowe wspomagane gazem ziemnym, choć częściowo złagodziły szoki cenowe, wykazały większą wrażliwość na wahania cen surowców energetycznych. Takie instalacje wymagają jednak przemyślanej strategii, odpowiedniego przystosowania sieci ciepłowniczych i integracji z lokalnymi źródłami odnawialnymi – piszą autorzy raportu. 

Sposoby na oszczędności – pompy ciepła i magazyny energii

Sposobów na oszczędzanie energii elektrycznej jest więcej. Autorzy raportu rekomendują inwestycje w pompy ciepła zintegrowane z systemami zarządzania popytem oraz w magazyny energii. Takie wyposażenie gospodarstwa domowego wspomoże efektywne zarządzanie wahaniami produkcji prądu i przyczyni się do stabilizacji systemu energetycznego poprzez równomierne rozłożenie obciążeń.

Dlaczego magazyny energii są tak istotne, pisaliśmy więcej tu: Bez nich w OZE ani rusz. Dlaczego magazyny energii są tak ważne?

Kolejnym sposobem, który może przyczynić się do niższych cen energii elektrycznej, jest zastosowanie pomp ciepła przy ogrzewaniu podłogowym:

– Pompy ciepła działające w systemach ogrzewania podłogowego są znacznie bardziej efektywne energetycznie niż tradycyjne systemy grzejnikowe – zwłaszcza w okresach zimowych, kiedy to zużywają do 35% mniej energii. Programy dofinansowań, takie jak np. „Czyste Powietrze”, a także wymagania techniczne dotyczące budynków powinny zachęcać do wdrażania tych energooszczędnych rozwiązań – piszą eksperci Forum Energia.

Źródło: raport Forum Energia, gov.pl, samorzad.pap.pl

Fot.: geotermiakolo.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.