Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Najgłębszy odwiert geotermalny na świecie powstaje na Podhalu

Najgłębszy odwiert geotermalny na świecie powstaje na Podhalu

W Szaflarach koło Zakopanego powstaje najgłębszy na świecie odwiert geotermalny. W wydrążeniu odwiertu pomoże postawiona niedawno wieża. Jej stalowa konstrukcja ma ok. 60 metrów wysokości. Prace ruszają niebawem.

Reklama

Wieża wiertnicza już stoi

26 marca zakończono ustawianie wieży wiertniczej, która pomoże w wydrążeniu odwiertu o głębokości 7 km. Konstrukcja stalowej wieży ma ok. 60 metrów wysokości. To będzie najgłębszy na świecie odwiert geotermalny. Średnica otworu będzie ma zaczynać się od 13 cali i zawężać teleskopowo, stosownie do głębokości. Do wydobycia ziemi i kamieni (tzw. urobek) niezbędne będzie wytłaczanie cieczy, która jednocześnie ochłodzi głowicę wiercącą. 

Z uwagi na warunki geologiczne ustawianie wieży opóźniło się o ok. 3 miesiące. Konieczne okazały się dodatkowe prace w starym korycie Białego Dunajca, gdzie zlokalizowany jest odwiert badawczo-eksploatacyjny. Miejscami ziemia została wybrana nawet do 4 metrów głębokości, a podłoże utwardzone żwirem i płytami betonowymi.

Ustawienie wieży rozpoczęło się z samego rana 26 marca. Wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński wyjaśnił w komunikacie dla PAP, że prace poszły zgodnie z planem. Rozruch i wdrożenie nastąpią po komisyjnym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac.

Co wiemy i odwiercie?

Na głębokości, do której zostanie wydrążony odwiert woda ma temperaturę 180°C. Woda zasili m.in. sieć ciepłowniczą w gminie Szaflary oraz w sąsiednim Nowym Targu.

W pierwszej fazie pobieranie zasobów gorących wód zacznie się właśnie na docelowych 7km. Jeśli jednak nie będzie tam odpowiedniej ilości ciepłej wody, sprawdzona zostanie głębokość 5 km a ostatecznie 3,6 km.

Koszt inwestycji wynosi 132 mln zł i w całości finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane wiercenie będzie trwało do połowy 2024 roku. Jest to zależne od możliwości finansowych. Wariant optymistyczny to pierwsze przyłącza ok 2025 roku. Obecnie posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę sieci ciepłowniczej w 25 dystryktach dla ok. 1150 budynków w 4 miejscowościach Gminy Szaflary skomentował temat dla Świata OZE Rafał Szkaradziński, Wójt Gminy Szaflary.

Polski potencjał geotermalny

Z mapy zagospodarowania wód podziemnych opracowanej w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym wynika, że złoże geotermalne na Podhalu wyróżnia się wysokim zasobami eksploatacyjnymi, optymalną temperaturą i niską mineralizacją, dzięki czemu rurociągi którymi będzie transportowana wodą są mniej narażone na rdzewienie.

image 2
Złoże Podhale, źródło Mapa zagospodarowania wód podziemnych

Energia geotermalna może być doskonałym uzupełnieniem miksu energetycznego w Polsce.  Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, Polska dysponuje zasobami wód geotermalnych, które mogłyby zaspokoić połowę krajowego zapotrzebowania na ciepło. Jednak pomimo tego, udział energii pozyskanej z geotermii w naszym kraju stanowi ułamek procenta energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił drugą edycję programu „Polska Geotermia Plus”, w ramach którego Fundusz finansuje nawet 100% inwestycji w pozyskanie ciepła z zasobów geotermalnych, z czego połowę w formie bezzwrotnych dotacji. Wnioski można składać do końca czerwca przyszłego roku.

źródło: PAP, bankier.pl, pgi.gov.pl

zdjęcie główne: Urząd Gminy Szaflary

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.