Miasto z klimatem – nowy program dofinansowania dla miast

Ministerstwo Klimatu we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowało program dofinansowania dla gmin, które rozwijają ideę “zielonych miast” . Chodzi o zmiany w zarządzaniu wodą i przestrzenią zieloną. Do rozdania przygotowano 10 milionów złotych.

“Obecnie w Polsce prawie 60% ludności mieszka w miastach, które ciągle się rozwijają, zwiększając presję na środowisko, a jednocześnie są obszarami szczególnie wrażliwymi na zmiany klimatu. Te procesy mają duży wpływ na zdrowie ludzi, m.in. w związku z powstającym w miastach problemem zanieczyszczenia powietrza, niekorzystną strukturą przestrzeni zurbanizowanej czy utrudnionym gospodarowaniem wodami. Dlatego celem konkursu jest upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach, służących poprawie jakości życia ich mieszkańców oraz poprawiających odporność miast na skutki zmian klimatu” – czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu.

Program “Miasto z Klimatem” jest częścią programu NFOŚiGW “Adaptacja do zmian klimatu”. Dla jednostek samorządu terytorialnego (miasta do 100 tysięcy mieszkańców i powyżej 100 tys.) przygotowano 10 mln złotych dofinansowania przyznawanego drogą konkursową na “najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę”. 

Jednym z wymogów w programie jest posiadanie już przygotowanych do realizacji projektów z tego zakresu. Nagradzane będą przedsięwzięcia, które polegają na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji  w zakresie zagospodarowania wód opadowych, likwidacji powierzchni nieprzepuszczalnych, systemów zagospodarowania wód opadowych oraz rozwoju i kształtowania terenów zieleni w miastach.

Miasta będą mogły liczyć na pokrycie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 1 mln złotych na inwestycję. W tej chwili program jest prowadzony w formie pilotażowej. Informacja o uruchomieniu naboru ma pojawić się na stronie internetowej NFOŚiGW. 

Więcej o programie “Adaptacja do zmian klimatu” można znaleźć tutaj.

Źródło: gov.pl