Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mój Prąd – trzecia edycja programu. Kiedy rozpocznie się nabór?

moj prad

Mój Prąd – trzecia edycja programu. Kiedy rozpocznie się nabór?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił planowaną datę rozpoczęcia naboru w kolejnej edycji “Mojego Prądu”. Podano też nowe zasady programu. Od kiedy będzie można składać wnioski? I kto może skorzystać z dofinansowania na instalację fotowoltaiczną?

Reklama

Kiedy rozpocznie się nabór?

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 20 grudnia 2021 roku. NFOŚiGW zastrzega, że nabór może zostać przedłużony lub skrócony z powodu wyczerpania alokacji środków.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

“Mój Prąd” skierowany jest do polskich gospodarstw domowych. Z programu będą mogły skorzystać osoby, które zakupiły instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31 stycznia 2020 roku. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany. 

– Kluczowym celem nowej odsłony programu pozostanie zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale dodatkowo chcemy położyć nacisk na autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznejmówi wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Ile wyniesie dofinansowanie?

Trwają jeszcze prace koncepcyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW nad poziomem dofinansowania, oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu, wraz z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu o następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne systemy zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu.

„Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna

Warto wyjaśnić, że podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. 

Oznacza to, że otrzymaną w 2021 roku dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 rok, składanym w przyszłym roku. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.