Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Osiem banków zgłosiło się do programu „Czyste Powietrze”

powietrze, czyste powietrze

Osiem banków zgłosiło się do programu „Czyste Powietrze”

Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB – to banki, które jako pierwsze chcą wprowadzić ścieżkę kredytową w programie „Czyste Powietrze”

BANER MOBILEB1
Reklama

Kredyt antysmogowy

Łącznie to kilka tysięcy placówek, w których Polacy będą mogli skorzystać z kredytu. Współpraca z bankami ułatwi dostęp do dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych.

W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Kredyty będą objęte gwarancjami

23 lutego br. zakończył się nabór banków do programu „Czyste Powietrze” ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z funduszami wojewódzkimi. Złożono osiem aplikacji i wszystkie uzyskały pozytywne decyzje. W pierwszej połowie kwietnia planowane jest podpisanie pierwszych umów o współpracy między NFOŚiGW, WFOŚiGW a bankami. 

Warto przypomnieć, że przygotowywana ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje objęcie kredytów gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki gwarancjom BGK, banki będą mogły zaproponować lepsze warunki finansowania inwestycji m.in. przez rezygnację z wymogu stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Pomoc w złożeniu wniosku o kredyt

Pierwsze wnioski o kredyt na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze” i dotację na częściową jego spłatę będzie można złożyć w bankach w połowie tego roku. Polacy otrzymają informacje o programie „Czyste Powietrze” oraz pomoc w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu u swoich doradców w bankach.

Z rozmów ze Związkiem Banków Polskich – partnerem NFOŚiGW we wdrożeniu programu „Czyste Powietrze” – wynika, że kolejne banki komercyjne rozważają dołączenie do systemu wdrażania powszechnego kredytu antysmogowego jeszcze w tym roku. 

Źródło: informacja prasowa

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.