1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mój Prąd. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o dotacjach

moj prad

Mój Prąd. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o dotacjach

“Mój Prąd” to rządowy program, skierowany do polskich gospodarstw domowych. W ramach projektu można ubiegać się o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych, na kwotę nie wyższą niż 50% kosztów instalacji i nie wyższą niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Na czym polega program “Mój Prąd”?

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Wdrożenie projektu stanowi silny impuls do dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej. Dodatkowo przyczynia się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań kraju w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. 

Program obejmuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW, które nie zostały ukończone przed dniem rozpoczęcia konkursu. Za ukończoną instalację uważa się taką, której licznik został już podłączony przez zakład energetyczny. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Gospodarstwa domowe powinny również zawrzeć umowę kompleksową, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

Ile wynosi dotacja w programie “Mój Prąd”?

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu instalacji, a zarazem nie może być wyższa niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Warto podkreślić, że dotacja w programie “Mój Prąd” nie podlega opodatkowaniu. 

Jak uzyskać dofinansowanie w programie “Mój Prąd”?

Obecnie nie jest prowadzony nabór wniosków do programu “Mój Prąd”. Kolejna edycja projektu przewidziana jest na początek 2021 roku. Zachęcamy do śledzenia informacji na oficjalnej stronie rządu

Zainteresowani powinni złożyć wniosek przez Internet. Konieczne zatem jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu. Ponadto, aby poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie, należy przygotować:

  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie (w przypadku płatności gotówką),
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne, zawierające minimum informacje ujęte we wzorze,
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Gdzie uzyskać pomoc?

Informacji o programie „Mój Prąd” udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, oraz OZE”: na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego należy wybrać województwo, aby wyświetlić informację dla danego regionu.

Można również skontaktować się mailowo:

  • wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl  – informacja o złożonych wnioskach i uzupełnieniu dokumentów,
  • mojprad@nfosigw.gov.pl  – informacja na temat programu, pomoc w złożeniu wniosku.

Kiedy kolejna edycja programu?

Portal Farmer.pl zapytał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kontynuację programu “Mój Prąd”. W odpowiedzi NFOŚiGW potwierdził, że kolejna edycja “Mojego Prądu” jest planowana na 2021 rok. 

Dodał także, że wciąż trwają prace nad rozszerzeniem dotychczasowego zakresu projektu o następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki), system zarządzania energią w domu, magazyny energii

Ponadto w odpowiedzi czytamy, że “premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym zwiększenie autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej”, czyli np. z magazynem energii. 

NFOŚiGW nie określił natomiast dokładnych kwot dofinansowania i zakresu kwalifikowalności kosztów. 

Źródło: farmer.pl, gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.