Na Śląsk trafią 43 autobusy elektryczne

W ramach realizacji “Programu dla Śląska”, Ministerstwo Klimatu i Środowiska dofinansuje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakup 43 zeroemisyjnych autobusów i 34 punkty ładowania. Projekt o wartości ponad 138 mln zł uzyska również wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

Ponad 80% dofinansowania

10 marca 2021 roku podpisano dokumenty, dzięki którym Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o., Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. otrzymają do 85% wsparcia na zakup elektrycznych autobusów oraz stacji ładowania

Realizacja Programu dla Śląska

W spotkaniu uczestniczyli również minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceminister Ireneusz Zyska, marszałek Województwa śląskiego Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża. 

Program NFOŚiGW, z którego pochodzi połowa dofinansowania śląskiej inwestycji, jest przykładem skutecznej realizacji przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobowiązań podjętych przez Rząd w „Programie dla Śląska”. W ten sposób poprawiamy jakość życia w województwie śląskim, jak również ograniczamy emisję tlenków azotu, których przekroczenia stanowią wspólne wyzwanie dla samorządu oraz ministerstwa – powiedział Michał Kurtyka. 

120 milionów zł wsparcia

Dzięki wspólnej inicjatywie NFOŚiGW oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy wsparciu Ministra Klimatu i Środowiska na Górnym Śląsku będą jeździły dodatkowe 43 zeroemisyjne autobusy, które będą korzystały z 34 punktów ładowania.

Najwięcej pojazdów kupi Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (aż 32), pozostali beneficjenci odpowiednio: 6 – Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o., 3 – Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu oraz 2 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

Do czterech śląskich podmiotów trafi w sumie ponad 120 mln zł dofinansowania, w tym po 57 mln zł dotacji z NFOŚiGW i RPO oraz 6,4 mln zł pożyczek (również z NFOŚiGW). Pozostała część kosztów (ok. 17,9 mln zł), to wkład własny beneficjentów.

Źródło: gov.pl