Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Program “Zielony transport publiczny”. Kto otrzyma wsparcie w zakupie autobusów zeroemisyjnych?

autobusy elektryczne

Program “Zielony transport publiczny”. Kto otrzyma wsparcie w zakupie autobusów zeroemisyjnych?

Według Licznika elektromobilności obecnie po polskich drogach jeździ 430 autobusów elektrycznych. Niebawem liczba pojazdów zeroemisyjnych ma się podwoić, a wszystko za sprawą programu “Zielony transport publiczny”, przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Reklama

Beneficjentami programu mogli być organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, m.in. samorządy. 

Złożono prawie 50 wniosków

Od 4 do 18 stycznia 2021 roku spływały wnioski z 14 województw. Ze wsparcia zamierza skorzystać 20 miast poniżej 100 tys. mieszkańców oraz 20 miast, które do tej pory nie korzystały z technologii zeroemisyjnych w ramach transportu publicznego. 

NFOŚiGW otrzymało łącznie 45 wniosków. O tym, które miasta będą mogły skorzystać ze wsparcia, zdecyduje poprawność i jakość przygotowanych aplikacji. Obecnie podlegają one ocenie, jednak pierwsze umowy powinny być zawierane w II kwartale 2021 roku. 

Wsparcie również dla autobusów wodorowych

Miasta wnioskowały również o wsparcie zakupu ok. 100 autobusów wodorowych, a także autobusów dla przedsiębiorstwa PKS. Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, uważa, że taka inwestycja będzie impulsem do wodoryzacji transportu publicznego. 

– We wnioskach mamy deklarację zakupu ponad 300 elektryków i kilku trolejbusów, ale złożone aplikacje wskazują też na gotowość nabycia ok. 100 autobusów wodorowych, co powinno dać impuls (…) do budowy kompetencji polskiego przemysłu w zakresie produkcji autobusów wodorowych, jak również technologii produkcji, transportu, magazynowania i tankowania wodoru – zgodnie z celami strategii wodorowej – dodaje wiceminister.

Instalacja stacji ładowania i tankowania wodorem

Program przewiduje również instalację ok. 180 stacji ładowania autobusów i 2 stacji tankowania wodorem. Ponadto ok. 970 osób zostanie przeszkolonych w zakresie obsługi pojazdów zeroemisyjnych. 

– Dotychczas, dzięki wsparciu ze środków unijnych oraz krajowych programów NFOŚiGW (Gepard, Kangur), samorządy zakontraktowały zakup około 690 autobusów elektrycznych, przy czym – jak już wspomniano – 430 jest już zarejestrowanych. O kolejne 431 aplikują wnioskodawcy pierwszej fazy „Zielonego Transportu Publicznego”. Jednak wyzwanie elektryfikacji miejskiego transportu publicznego jest ogromne, gdyż w polskich miastach jeździ ponad 12 tys. autobusów, a ich średni przebieg to ponad 75 tys. km – komentuje prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski. 

Źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.