Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Konsultacje publiczne projektu “Polskiej Strategii Wodorowej” rozpoczęte

polska strategia wodorowa

Konsultacje publiczne projektu “Polskiej Strategii Wodorowej” rozpoczęte

14 stycznia 2021 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło konsultacje publiczne projektu “Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”. Dokument określa cele w zakresie rozwoju wykorzystania technologii wodorowych w Polsce. 

Reklama

Strategia rozwoju sektora wodorowego w Polsce

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister Ireneusz Zyska oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodorowej Krzysztof Kubów przedstawili założenia “Polskiej Strategii Wodorowej” podczas konferencji prasowej. 

Ambicją Rządu RP jest rozwój silnych krajowych i lokalnych kompetencji w zakresie wytwarzania kluczowych komponentów z łańcucha wartości gospodarki wodorowej oraz ich wykorzystanie na rzecz utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki przy równoczesnym poszanowaniu środowiska i klimatu. Realizacja strategii wesprze sprawiedliwą transformację energetyczną i doprowadzi do awansu znaczenia polskich technologii w Europie i na świecie – skomentował Michał Kurtyka. 

Projekt analizuje aktualną sytuację rynku wodoru 

W projekcie znajdziemy analizę aktualnego stanu rynku wodoru, w tym genezę podstawowych przeszkód technologicznych i biznesowych. Ponadto dokument wyznacza kierunki, w których powinien rozwijać się rynek, aby w kolejnej dekadzie funkcjonować w skali pozwalającej konkurować z paliwami konwencjonalnymi. 

Jest to kluczowy projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zgodny z działaniami Komisji Europejskiej i naszych partnerów w Unii Europejskiej w zakresie budowy Europejskiego Zielonego Ładu. Realizacja strategii pozwoli polskiej gospodarce wejść w nowy perspektywiczny obszar oraz będzie wsparciem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii – powiedział Ireneusz Zyska. 

Główne cele i założenia Polskiej Strategii Wodorowej 

“Polska Strategia Wodorowa” wskazuje cele i działania, związane z kompetencjami i technologiami na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej. Obejmują one trzy sektory – energetykę, transport i przemysł. Projekt przedstawia 6 koniecznych do osiągnięcia celów:

  • Cel 1 – wdrożenie technologii wodorowych w energetyce,
  • Cel 2 – wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie,
  • Cel 3 – wsparcie dekarbonizacji przemysłu,
  • Cel 4 – produkcja wodoru w nowych instalacjach,
  • Cel 5 – sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru,
  • Cel 6 – stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

W dokumencie znajdziemy również założenia dotyczące produkcji i dystrybucji wodoru, oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania. 

Źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.