Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Rząd zamierza wesprzeć rozwój magazynów energii

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Rząd zamierza wesprzeć rozwój magazynów energii

Sejm ponownie zajmie się propozycjami nowych regulacji w ustawie Prawo energetyczne. Będzie pracował m.in. nad przepisami zwiększającymi rolę odbiorcy końcowego na rynku energii, paliw gazowych i ciepła. Celem projektu będzie również wprowadzenie rozwiązań dla rozwoju magazynów energii, energetyki rozproszonej i odnawialnych źródeł energii

Potrzebna stabilizacja sieci energetycznych

Dla polskiej energetyki charakterystyczna jest zmienność zapotrzebowania na energię elektryczną, przez co bloki wytwórcze działają mniej efektywnie. Dodatkowo sektor mierzy się z problemami związanymi ze stabilnością pracy, podczas niekorzystnych warunków pogodowych. 

– Jak wiadomo, magazyny energii stanowią niezbędny element transformacji energetyki w kierunku niskoemisyjnym. Zapewniają one bowiem elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł OZE, a także poprawiając bezpieczeństwo całego systemu elektroenergetycznego – wyjaśnia Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności (PIME). 

Inwestycje w sieci energetyczne oraz wsparcie rozwoju magazynów energii elektrycznej są jednym z rozwiązań problemu niestabilności. 

Propozycja wypracowana w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oferuje pakiet rozwiązań eliminujący bariery prawne dla rozwoju magazynowania energii elektrycznej w  Polsce – dodaje minister klimatu Michał Kurtyka. 

Jakie przepisy proponuje projekt nowelizacji ustawy?

Zadaniem operatorów systemów dystrybucyjnych będzie uwzględnianie budowy magazynów w planach rozwoju infrastruktury sieciowej. Dodatkowo, prowadzenie magazynów o mocy powyżej 10 MW będzie wymagało uzyskania koncesji, zaś monitorowaniu ich rozwoju służyć będzie prowadzony przez operatorów sieci dystrybucyjnych rejestr, do którego będą zgłaszane magazyny o mocy powyżej 50 kW. 

Natomiast, magazyny pobierające energię, które będą częścią OZE, nie utracą prawa do certyfikatów i innych systemów wsparcia. Przepisy uregulują także status Elektrowni Szczytowo-Pompowych.

Ponadto nowe przepisy:

  • wprowadzą definicję magazynu i magazynowania energii elektrycznej,
  • uregulują warunki przyłączenia magazynów do sieci,
  • ustalą zwolnienie magazynów z 50% opłaty przyłączeniowej. 

– Zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne przepisy są jasne, czytelne i niezwykle ważne dla naszej branży. Czekamy, aby Parlament uchwalił regulacje, żeby – mamy taką nadzieję – od nowego roku inwestorzy mogli rozpocząć budowę instalacji na masową skalę – podsumowuje Krzysztof Kochanowski. 

Źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.