Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Rząd zamierza wesprzeć rozwój magazynów energii

nowelizacja ustawy prawo energetyczne

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Rząd zamierza wesprzeć rozwój magazynów energii

Sejm ponownie zajmie się propozycjami nowych regulacji w ustawie Prawo energetyczne. Będzie pracował m.in. nad przepisami zwiększającymi rolę odbiorcy końcowego na rynku energii, paliw gazowych i ciepła. Celem projektu będzie również wprowadzenie rozwiązań dla rozwoju magazynów energii, energetyki rozproszonej i odnawialnych źródeł energii

Reklama

Potrzebna stabilizacja sieci energetycznych

Dla polskiej energetyki charakterystyczna jest zmienność zapotrzebowania na energię elektryczną, przez co bloki wytwórcze działają mniej efektywnie. Dodatkowo sektor mierzy się z problemami związanymi ze stabilnością pracy, podczas niekorzystnych warunków pogodowych. 

– Jak wiadomo, magazyny energii stanowią niezbędny element transformacji energetyki w kierunku niskoemisyjnym. Zapewniają one bowiem elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł OZE, a także poprawiając bezpieczeństwo całego systemu elektroenergetycznego – wyjaśnia Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności (PIME). 

Inwestycje w sieci energetyczne oraz wsparcie rozwoju magazynów energii elektrycznej są jednym z rozwiązań problemu niestabilności. 

Propozycja wypracowana w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oferuje pakiet rozwiązań eliminujący bariery prawne dla rozwoju magazynowania energii elektrycznej w  Polsce – dodaje minister klimatu Michał Kurtyka. 

Jakie przepisy proponuje projekt nowelizacji ustawy?

Zadaniem operatorów systemów dystrybucyjnych będzie uwzględnianie budowy magazynów w planach rozwoju infrastruktury sieciowej. Dodatkowo, prowadzenie magazynów o mocy powyżej 10 MW będzie wymagało uzyskania koncesji, zaś monitorowaniu ich rozwoju służyć będzie prowadzony przez operatorów sieci dystrybucyjnych rejestr, do którego będą zgłaszane magazyny o mocy powyżej 50 kW. 

Natomiast, magazyny pobierające energię, które będą częścią OZE, nie utracą prawa do certyfikatów i innych systemów wsparcia. Przepisy uregulują także status Elektrowni Szczytowo-Pompowych.

Ponadto nowe przepisy:

  • wprowadzą definicję magazynu i magazynowania energii elektrycznej,
  • uregulują warunki przyłączenia magazynów do sieci,
  • ustalą zwolnienie magazynów z 50% opłaty przyłączeniowej. 

– Zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne przepisy są jasne, czytelne i niezwykle ważne dla naszej branży. Czekamy, aby Parlament uchwalił regulacje, żeby – mamy taką nadzieję – od nowego roku inwestorzy mogli rozpocząć budowę instalacji na masową skalę – podsumowuje Krzysztof Kochanowski. 

Źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.