Przyszłość polskiego rolnictwa. Zamieść swoje uwagi w rządowym formularzu Wspólnej Polityki Rolnej

Przyszłość polskiego rolnictwa. Zamieść swoje uwagi w rządowym formularzu Wspólnej Polityki Rolnej

Co przyniosą kolejne lata w rozwoju polityki rolnej i ochronie środowiska oraz klimatu? Trwają właśnie konsultacje publiczne projektu planu WPR na lata 2023-2027. Na stronie gov.pl każdy ma możliwość określenia i zgłoszenia swojego stanowiska.

Przyszłość zależy od każdego 

Konsultacje mają trwać do 15 lutego. Został jeszcze miesiąc, aby zgłosić swoje propozycje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) jest istotnym dokumentem zarówno dla mieszkańców poszczególnych województw, uwzględniającym założenia reformy, jak i dla wszystkich krajów unijnych.

Co z klimatem?

Podaje się, że WPR ma spełnić oczekiwania lokalne i globalne pod względem działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wraz z tymi procesami połączone jest udzielanie wsparcia technologicznego i ukierunkowanie sektorów rolniczych tak, aby mogły korzystać z innowacji i możliwości, jakie niesie obszarom wiejskim cyfryzacja.

WPR w regionach Polski

Wspólna polityka rolna obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dzięki wprowadzanym reformom, kraje unijne mają mieć podobny dostęp do innowacyjnych narzędzi, kształtujących sektor rolniczo-gospodarczy. Aby procesy przebiegały pomyślnie, wspólnie ustala się odpowiedni system kontroli i monitorowania oraz sposób raportowania realizacji planu. Na temat wojewódzkiego zaangażowania, wypowiedział się wicemarszałek Małopolski, Łukasz Smółka:

Opinia mieszkańców Małopolski posłuży poprawie jakości decyzji i legislacji. Konsultacje umożliwią wczesne wychwycenie ewentualnych błędów, a także pomogą wypracować najbardziej dostosowane do potrzeb polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich rozwiązania. Ostatecznie podjęte decyzje pozwolą uwzględnić zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiegopodkreślił.

Zabierz głos

Każdy, kto uważa, że może zgłosić ciekawe i użyteczne uwagi oraz ten, kto chce określić swoje stanowisko, może zgłosić to wszystko w dedykowanym konsultacjom formularzu na dole strony. Formularz uwzględnia np. problem przemian klimatycznych, pozycję rolnika w łańcuchu wartości, czy wdrożenie środków ku zrównoważonemu rozwojowi.

Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR.

Poza formularzem, na stronie można znaleźć tekst planu, wszelkie informacje o toczących się pracach legislacyjnych na poziomie UE oraz treści o pracach rządowych, prowadzonych nad planem strategicznym WPR.

źródło: malopolska.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.