1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Przyszłość polskiego rolnictwa. Zamieść swoje uwagi w rządowym formularzu Wspólnej Polityki Rolnej

zbiory

Przyszłość polskiego rolnictwa. Zamieść swoje uwagi w rządowym formularzu Wspólnej Polityki Rolnej

Co przyniosą kolejne lata w rozwoju polityki rolnej i ochronie środowiska oraz klimatu? Trwają właśnie konsultacje publiczne projektu planu WPR na lata 2023-2027. Na stronie gov.pl każdy ma możliwość określenia i zgłoszenia swojego stanowiska.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Przyszłość zależy od każdego 

Konsultacje mają trwać do 15 lutego. Został jeszcze miesiąc, aby zgłosić swoje propozycje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) jest istotnym dokumentem zarówno dla mieszkańców poszczególnych województw, uwzględniającym założenia reformy, jak i dla wszystkich krajów unijnych.

Co z klimatem?

Podaje się, że WPR ma spełnić oczekiwania lokalne i globalne pod względem działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wraz z tymi procesami połączone jest udzielanie wsparcia technologicznego i ukierunkowanie sektorów rolniczych tak, aby mogły korzystać z innowacji i możliwości, jakie niesie obszarom wiejskim cyfryzacja.

WPR w regionach Polski

Wspólna polityka rolna obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dzięki wprowadzanym reformom, kraje unijne mają mieć podobny dostęp do innowacyjnych narzędzi, kształtujących sektor rolniczo-gospodarczy. Aby procesy przebiegały pomyślnie, wspólnie ustala się odpowiedni system kontroli i monitorowania oraz sposób raportowania realizacji planu. Na temat wojewódzkiego zaangażowania, wypowiedział się wicemarszałek Małopolski, Łukasz Smółka:

Opinia mieszkańców Małopolski posłuży poprawie jakości decyzji i legislacji. Konsultacje umożliwią wczesne wychwycenie ewentualnych błędów, a także pomogą wypracować najbardziej dostosowane do potrzeb polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich rozwiązania. Ostatecznie podjęte decyzje pozwolą uwzględnić zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiegopodkreślił.

Zabierz głos

Każdy, kto uważa, że może zgłosić ciekawe i użyteczne uwagi oraz ten, kto chce określić swoje stanowisko, może zgłosić to wszystko w dedykowanym konsultacjom formularzu na dole strony. Formularz uwzględnia np. problem przemian klimatycznych, pozycję rolnika w łańcuchu wartości, czy wdrożenie środków ku zrównoważonemu rozwojowi.

Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR.

Poza formularzem, na stronie można znaleźć tekst planu, wszelkie informacje o toczących się pracach legislacyjnych na poziomie UE oraz treści o pracach rządowych, prowadzonych nad planem strategicznym WPR.

źródło: malopolska.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.