Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Linie lotnicze apelują o zaostrzenie unijnych przepisów dotyczących biopaliw

biopaliwa do samolotow

Linie lotnicze apelują o zaostrzenie unijnych przepisów dotyczących biopaliw

Duże linie lotnicze, w tym Easyjet, KLM i Air France, dołączają do organizacji pozarządowej The Fueling Flight Project. Razem wzywają władze Unii Europejskiej do bardziej rygorystycznej polityki w zakresie biopaliw i zmniejszenia negatywnego wpływu sektora lotniczego na środowisko. 

Reklama

Oświadczenie w sprawie biopaliw

W oświadczeniu wydanym 13 stycznia 2021 roku linie lotnicze stwierdziły, że Unia Europejska powinna wspierać zrównoważone paliwa lotnicze, m.in. poprzez priorytetowe traktowanie paliw wytwarzanych z odpadów rolniczych i pozostałości leśnych. 

Z powodu pandemii, zrównoważony rozwój stał się jednym z kluczowych punktów programu linii lotniczych – powiedział dyrektor generalny KLM Pieter Elbers. – Wsparcie i zwiększenie produkcji zrównoważonych paliw lotniczych jest podstawą do osiągnięcia naszych celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. 

Sygnatariusze zauważają też, że z powodu planów osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku, Unia Europejska powinna zająć się jednym z najbardziej kłopotliwych sektorów – lotnictwem.

The Fueling Flight Project jest grupą interesariuszy, zwołaną przez Europejską Fundację Klimatyczną oraz Fundację ClimateWorks, w skład których wchodzą przedstawiciele przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego. 

Europa musi zapewnić, że kolejne przepisy będą promować tylko najbardziej zrównoważone paliwa w celu zmniejszenia wpływu lotnictwa na klimat. Komisja Europejska powinna unikać błędów z przeszłości – skomentował Pete Harrison, dyrektor ds. polityki UE w Europejskiej Fundacji Klimatycznej. 

Biopaliwa tylko z odpadów

W ciągu ostatniej dekady pojawiły się dowody na to, że zużycie biopaliw w Europie przyczyniało się do wylesiania w krajach takich jak Indonezja i Malezja, zastępując uprawy żywnościowe i w rezultacie podnosząc ceny. 

Rządzący w Unii Europejskiej zauważyli to zjawisko i postanowili zamrozić tzw. biopaliwa pierwszej generacji, m.in. etanol. Z kolei dla tzw. biopaliw drugiej generacji, czyli pochodzących z upraw niespożywczych, np. pozostałości drewna, został wyznaczony limit w wysokości 3,5%. W tej samej dyrektywie z 2018 roku postanowiono również wycofać olej palmowy z transportu do 2030 roku. 

Jednak takie przepisy nie są dla The Fueling Flight Project zadowalające. 

Obecna dyrektywa nie gwarantuje, że paliwa używane w Europie spełniają standardy zrównoważonego rozwoju pożądane przez przedstawicieli społeczeństwa i linie lotnicze – stwierdził Harrison. 

Alternatywy dotyczące zrównoważonych paliw i ustawodawstwo UE

Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić nową inicjatywę o nazwie ReFuelEU Aviation, mającą na celu promowanie zrównoważonych paliw lotniczych. KE szykuje się również do zaktualizowania dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii. 

Lotnictwo odpowiada obecnie za ok. 4% całkowitych emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Zrównoważone paliwa lotnicze stanowią tylko 0,05% zużycia paliw do silników odrzutowych. 

Stworzenie bardziej wydajnych ścieżek lotu i bardziej aerodynamicznych samolotów może pomóc w zmniejszeniu emisji, jednak w perspektywie długoterminowej to ekologiczne paliwa powinny być głównym czynnikiem zmiany. 

Jako alternatywę wymienia się wodór, jednak ciągle brakuje mocy produkcyjnych do jego generacji. Ponadto obecnie wytwarzany jest przy użyciu paliw kopalnych, co stawia pod znakiem zapytania jego faktyczny wpływ na środowisko. 

Źródło: euractiv.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.